fb pixel Franz Kafka – G.cz
Vyhledávání

Franz Kafka

Franz Kafka se narodil na Starém Městě pražském 3. července 1883 v rodině zámožného obchodníka. Zemřel 3. června 1924 na tuberkulózu hrtanu v sanatoriu v Kierlingu u Klosterneuburgu v Dolním Rakousku.

Kafka byl pražský německy píšící spisovatel, který je považován za jednoho z literárně nejvlivnějších spisovatelů 20. století.

Romány Franze Kafky

  • „Amerika“ nebo také „Nezvěstný“ (německy Der Verschollene), který vyšel poprvé v roce 1927.
  • „Proces“ (německy Der Prozess), který byl vydán roku 1925.
  • „Zámek“ (německy Das Schloß), který vyšel poprvé v roce 1926. Tento román je považován za Kafkovo nejlepší dílo. Román zůstal nedokončený.

Kromě toho napsal Franz Kafka také řadu povídek a novel (například Proměna).

Pražský německy píšící autor

Téměř celý jeho život byl spjat s Prahou. Vystudoval právo a stal se úředníkem pojišťovny, tuto pozici zastával v letech 1907 – 1922. Práci v úřadě vykonával svědomitě, ale mnohem důležitější pro něj bylo psaní.

V roce 1917 u něj propukla plicní choroba, se kterou po sedm let marně bojoval. Poslední roky života strávil v různých léčebných ústavech, ani v těchto těžkých časech však nepřestával psát.

Ke svému dílu byl Kafka velmi kritický, a tak za jeho života vyšla jen jeho část. Podstatnější porce jeho díla vyšla až po jeho smrti, a to díky jeho příteli, kterým byl Max Brod.