fb pixel Svatováclavská rota: smutná epizoda z historie českého národa – G.cz
Vyhledávání

Svatováclavská rota: smutná epizoda z historie českého národa

člen Kuratoria Setkání Kuratoria pro výchovu mládeže Emanuel Moravec Bernhard Voss + DALŠÍ 1 FOTKA

Je březen 1945 a nacistickým pohlavárům v protektorátu je jasné, že se pomalu blíží konec. Důkazem toho je, že jsou ochotni vytvořit ozbrojenou divizi složenou čistě z poněmčených Čechů. Pojďme se podívat na příběh této ostudy českých dějin.

Václav Adamus
Václav Adamus 28.12.2021, 17:42

Kuratorium pro výchovu mládeže

Když se nacisté chopili moci v Československu, ihned našli spolupracovníky v řadách Čechů. Dlužno dodat, že daleko více Čechů s nacismem bojovalo, než kolaborovalo. Pravdou však zůstává, že mnohé synagogy v Čechách a na Moravě byly vypáleny českými fašisty, nikoliv Němci. Většinou se tak stalo bezprostředně po příjezdu nacistů do města, jako projev loajality. Takto lehly popelem synagogy v Olomouci a Uherském Brodě. S nacisty na neoficiální úrovni kolaborovalo několik uskupení, mnohdy až groteskních. Připomeňme Vlajku a Nacionálně socialistickou českou dělnickou a rolnickou stranu (tzv. Zelené hákové kříže). Na oficiální úrovni pak měli nacisté k dispozici Emanuela Moravce, ten bezprostředně po atentátu na Reinharda Heydricha (1904–1942) v roce 1942 zřizuje organizaci Kuratorium pro výchovu mládeže. Tato má být důsledkem „vládního nařízení o povinné službě mládeže“, které je vydáno hned den po atentátu. Rozhodli se snad nacisté, že s převýchovou české mládeže není radno otálet?

Než se začne s převýchovou, je třeba najít učitele. V zámku ve Slapech a v zámku Habrovany (okres Vyškov) vzniká tzv. vůdcovská škola, která vychovává budoucí instruktory Kuratoria. Nejdříve jen 42, ke konci války jich však bylo kolem 400. Po válce se většinou nabídli do služeb komunistů a stali se znich instruktoři SČM (Československý svaz mládeže) a Pionýra.

Vznik a pád dobrovolnické roty

Jak víme, Češi v nacistických jednotkách bojovat nesměli, naopak Němci museli bojovat povinně. To se však týkalo i Čechů, kteří se nechali zapsat do Deutsche Volksliste, což byli lidé, kteří měli často německé příbuzné, ale sami německy neuměli. Dostali však nabídku stát se Němci (a tedy jít i bojovat). Na přelomu let 1944 a 1945 dostává vedení Kuratoria rozkaz vytvořit pohotovostní jednotky s názvem ZZ – oddíly, které měly stejný úkol jako Hitlerjugend-Luftschutzhelfer, tedy odklízet trosky po bombardování. To bylo také poprvé, kdy Češi v uniformách spolupracovali s Němci. Taková odchylka od původní myšlenky znamenala, že nacistické vedení tuší blízký konec. Další neklamnou předzvěstí mělo být založení dobrovolnické roty, která bude složena z převychovaných Čechů a bude ozbrojena. Stalo se tak 5. března 1945 po komuniké představitelů Kuratoria s K. H. Frankem (1898–1946). Velení jednotky bylo v rukou šéfů Kuratoria MUDr. Teunere a E. Chalupy, na jednotku a její formování poté dohlížel SS-Brigadeführerer Bernhard Voss (1892–1947). Jednotka však měla vůči německým bojovým organizacím podřízené postavení, resp. ji neuznávali, protože, jak Voss zdůrazňoval, nebyla součástí německé branné moci ani jednotek Waffen SS. Také jejich uniforma byla jiná, chyběly na ní typické říšské insignie. Místo nich zde byla orlice, kterou používalo Kuratorium, a na druhé paži páska s nápisem „Dobrovolnická svatováclavská rota“. Výzbroj této roty se sestávala z československých lehkých kulometů, pušek s bodáky a granátů. Výcvik pak probíhal v areálu lázní Čeperka u Unhoště. Rota se dostala jen jednou do akce, poté byla rozpuštěna, její konec byl komický stejně jako její existence. Ve dnech květnového povstání roku 1945 se do sídla roty pokoušela dostat jednotka legionáře Václava Šidlíka, nastalo dramatické vyjednávání, po kterém vzali celou rotu do zajetí. Většina jejích příslušníků dostala poté u retribučních soudů poměrně nízké tresty – 5 let vězení.

Slovenské oddíly SS

Důkazem ohebnosti nacistické ideologie je také to, že Slováci do SS vstupovat mohli – jak jistě víte, Hitler jednal se Slovenským štátem jako se sobě rovným, ačkoliv to byli také Slované. Vzpomeňme například jednotku Abwehrgruppe 218 zvanou Edelweiss, operující po celém Slovensku proti partyzánům, mající na svědomí mnoho vyhlazovacích akcí proti civilnímu obyvatelstvu. O této jednotce si však povíme příště...

ZDROJE:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatováclavská_rota

http://www.vhu.cz/dobrovolnicka-svatovaclavska-rota-jedina-ceska-kolaborantska-vojenska-jednotka-fraska-nebo-tragedie/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kuratorium_pro_výchovu_mládeže_v_Čechách_a_na_Moravě#cite_note-7

https://waffen-ss.jex.cz/menu/zaujimavosti/slovaci-v-ss

Podobné články

Doporučujeme

Další články