fb pixel Strašák švarcsystém: Po kom se jmenuje metla podnikatelů a jaká je její historie? – G.cz
Vyhledávání

Strašák švarcsystém: Po kom se jmenuje metla podnikatelů a jaká je její historie?

Za člověka pracujícího na švarcsystém nemusí podnikatel odvádět sociální a zdravotní pojištění ani zálohy na daních. To vše si řeší pracovník jako OSVČ sám.
Zdroj: jobs.cz

Pokud pracujete, je velmi pravděpodobné, že jste se již někdy setkali s nechvalně proslulým švarcsystémem. Proč se ale vlastně způsobu obcházení zaměstnaneckých odvodů říká švarcsystém a jaká je jeho historie v Česku?

Jan Palička
Jan Palička Aktualizováno 25.7.2023, 01:14

Co je vlastně švarcsystém?

V prvé řadě by bylo záhodno si definovat, o čem vlastně mluvíme, když mluvíme o švarcsystému. Jedná se o nedovolený ekonomický postup, při kterém osoby, které pro podnikatele vykonávají závislou činnost, nejsou jeho zaměstnanci, ale pracují jako osoby samostatně výdělečně činné. Jinými slovy, vše se tváří, jakože člověk je zaměstnancem podnikatele, má své místo v jeho kanceláři, je mu přidělována práce, ale základem pro tento vztah není pracovní smlouva, ale nějaká forma smlouvy o spolupráci a namísto mzdy je mu vyplácena jako živnostníkovi odměna na základě vystavené faktury.

Výhody a nevýhody švarcsystému

Proč se podnikatelé ke švarcsystému uchylují, když je nelegální? Důvod je velmi prostý. Jestliže pro ně „zaměstnanci“ pracují jako OSVČ, stačí jim vyplatit smluvenou odměnu a dále se o ně nestarat. Odpadají veškeré zákonné povinnosti týkající se podle zákoníku práce zaměstnanců, v prvé řadě nemusí podnikatel odvádět za zaměstnance odvody na sociálním a zdravotním pojištění a zálohy na daň z příjmu. Účetně je pro podnikatele tento model jednodušší a hlavně mu objektivně šetří peníze.

Ze strany zaměstnance se může švarcsystém jevit též atraktivně. Obvykle totiž za stejnou práci dostane více peněz, což je ale iluzorní, neboť s pracovní smlouvou by mu byla mzda vyplacena již sražená o povinná pojištění a zálohu na dani, takto si vše musí obstarat sám. Hlavní nevýhodou je, že jako OSVČ se mu automaticky nedostává zaměstnaneckých zákonných výhod a ochrany, například dovolené či nemocenské a není chráněn ani v ohledech ukončení pracovního poměru nebo při pracovním úrazu. Zatímco u zaměstnanců nad vším stojí pracovní právo, OSVČ pracující pod švarcsystémem nemá, co si s podnikatelem nedomluví. Ze dne na ten tak může být švarcsystémový pracovník „odejit“ bez jakéhokoliv nároku na odstupné.

Proč zrovna švarcsystém?

Švarcsystém byl pojmenován po muži, který ho v divokých devadesátých letech vymyslel a začal praktikovat. Podnikatel ve stavebnictví Miroslav Švarc přišel na to, že se touto cestou zbaví mnoha zákonných povinností a díky svému svým způsobem geniálnímu nápadu vydělal miliony. Stát ale brzy pochopil, že jednání Švarce a jemu podobných je nežádoucí, neboť vyvádí peníze ze státní poklady do kapes vykutálených podnikavců. Již v roce 1993 byl švarcsystém zakázán a jeho průkopník, který se díky nabytému bohatství stal sponzorem fotbalového Benešova, byl několikrát pokutován a nakonec i zatčen a obžalován ze zpronevěry dávek sociálního zabezpečení. Švarc putoval do vězení a jeho firma s miliardovými obraty putovala do konkurzu. Po propuštění žil jako poustevník na Slapech, poté odešel před čtrnácti lety do důchodu.

Jak řešit problémy se švarcsystémem?

Ač je švarcsystém už více než 20 let ilegální, stále je mnoha podnikateli zneužíván. Podle zákonné úpravy zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti je stát na základě podnětů od občanů švarcsystém pověřen vyšetřovat a pokutovat. Pověřenými státními orgány jsou v tomto případě Inspektorát práce a Úřad práce. Za tuto formu nelegálního zaměstnávání jsou každoročně podnikatelům ukládány pokuty v řádech stovek milionů korun.

Zde se pak můžete přesvědčit o nevýhodách práce z domova.

Podobné články

Doporučujeme

Další články