fb pixel 21 nejlepších citátů dalajlámy, které vám řeknou, jak být šťastný – G.cz
Vyhledávání

21 nejlepších citátů dalajlámy, které vám řeknou, jak být šťastný

S prezidentem Václavem Havlem v prosinci 2008 + DALŠÍ 2 FOTKY + DALŠÍ 3 FOTKY

Dnes si připomínáme i jedno velice tragické výročí. V roce 1950 Čína anektovala vojensky Tibet. Vzpomeňme na myšlenky chodícího buddhismu, duchovního vůdce Tibeťanů, esence svobody, soucitu a lidství, a tedy 14. tibetského dalajlámy. Za svobodu je totiž nutné bojovat!

Radka Pružinová
Radka Pružinová 20.10.2018, 23:50

Dalajláma a jeho výroky

1. Naším prvořadým účelem v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, alespoň jim neubližujte.

2. Pesimismus vede k neúspěchu.

3. Naučte se pravidla, abyste je mohli správně porušovat.

4. Že nedostanete v životě vždy to, co chcete, je někdy obrovské štěstí.

5. Otevřete se změnám, ale neztrácejte své vlastní hodnoty.

6. Štěstí není něco, co je již vytvořeno. Pochází z vašeho vlastního jednání.

7. Existují jen dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním je včerejšek a druhým zítřek. Proto je dnešek tím správným dnem, kdy má člověk milovat, konat a žít.

8. Moje náboženství je velmi prosté. Moje náboženství je laskavost.

9. Nedopusť, aby chování jiných ničilo tvůj vnitřní mír.

10. Smyslem našeho života je být šťastný.

11. Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si starosti. Pokud řešení nemá, starosti nepomohou.

12. Kořeny všechno dobra vycházejí z vděku za dobro.

13. Láska a soucit jsou nutností, nikoli přepychem. Bez nich lidskost nemůže přežít.

14. Když prohrajete, nezapomeňte na tu lekci.

15. Z počítačů mám úplně vygumovanou hlavu.

16. Vždy mě dojme příklad malého hmyzu, například včel. Přírodní zákony nařizují, aby včely pracovaly společně, mají-li přežít. Výsledkem je jejich instinktivní smysl pro společnou odpovědnost. Nemají žádnou ústavu, policii, náboženství ani morální výcvik, ale díky své přirozenosti pracují věrně pospolu. Občas možná bojují, ale většinou žije celá kolonie ve vztahu spolupráce. Lidé na druhé straně mají ústavy, rozsáhlé právní systémy a policejní síly. Máme náboženství, pozoruhodnou inteligenci a srdce schopné milovat. Přesto však v praxi naše vynikající vlastnosti za tímto malým hmyzem zaostávají. V určitých směrech cítím, že jsem ubožejší než včely.

17. Nesouhlas je něco normálního.

18. Vzhled je cosi absolutního, ale realita taková není. Všechno je vzájemně provázané, nikoli absolutní.

19. Čím více se snažíme držet minulosti, tím směšnější a poničenější se náš život stává.

20. Pamatujte, že mlčení je někdy tou nejlepší odpovědí.

21. Soucit a sounáležitost nejsou znamením slabosti, ale síly.

Pojmenování dalajláma pramení ze sousloví dalaj (oceán) a láma (tibetský ekvivalent sanskrtského slova guru). V přeneseném významu bývá občas překládáno jako
„oceán moudrosti“.

Co je dalajláma vlastně zač?

Tento titul byl poprvé udělen v roce 1578 mongolským vládcem Altanem-chánem. Vysloužil si ho láma Sönam Gjamccha. Za vůbec prvního tibetského dalajlámu je ale považován učenec Gendündub, který žil na přelomu 14. a 15. století.

Pátý dalajláma Ngawang Lozang Gjamccho se v roce 1642 stal nejen duchovním, ale i světským vládcem Tibetu. Čile reformoval státní správu a navazoval diplomatické styky s cizími zeměmi. Z té doby také pochází teze o božském původu dalajlámů. Pátý dalajláma totiž prohlásil sebe i své předchůdce za vtělení bódhisattvy Avalókitéšvara – představitele soucitu.

Současný – již čtrnáctý – dalajláma je ale ‚pouhým‘ duchovním vůdcem tibetského lidu. Své politické autority se vzdal v roce 2011 s tím, že Tibeťané potřebují svého politického vůdce svobodně zvoleného lidem. Podle něho již nadešla chvíle tento záměr realizovat.

14. dalajláma – celým jménem Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho – se narodil ve vesnici Tagccher (v Amdu v severním Tibetu) v chudé rolnické rodině 6. července 1935. Ve dvou letech byl rozpoznán jako reinkarnace předchozího dalajlámy. V pěti letech byl prohlášen hlavou tibetských buddhistů, a tak začala jeho pouť, během níž se stal jednou z nejrespektovanějších duchovních autorit světa.

Jeho vzdělání zahrnovalo kromě spletitých buddhistických nauk i výuku logiky, historie, poezie nebo třeba astrologie a také angličtiny. V šestnácti letech převzal plnou světskou i duchovní zodpovědnost plynoucí z jeho funkce. Na pozvání Mao Ce-tunga navštívil v roce 1954 Čínu. Dialog však nebyl možný. Týden po občanském povstání proti čínské okupaci v březnu roku 1959 opustil dalajláma Lhasu. Útočiště nalezl v městečku Dharamshala na severu Indie, kde žije v exilu dodnes. Následovalo ho více než 100 000 Tibeťanů. Většina z nich našla nové místo k životu v Nepálu a v Indii.

Ve stejném roce také zahájil neutuchající kampaň za mírový návrat tibetské nezávislosti, za což byl v roce 1989 vyznamenán Nobelovou cenou. Nejen v Indii, ale prakticky po celém světě pořádá přednášky o buddhismu a světovém míru. Celý život intenzivně studoval učení všech čtyř tradičních škol tibetského buddhismu (Théravády, Hínajány, Mahájány, Vadžrajány). Od jejích předních učenců a udržovatelů linie získal hluboký vhled, znalosti a zasvěcení do jednotlivých škol učení, které vyznává minimálně 350 milionů lidí na celém světě. Odhady se ale pohybují mnohem výše. Horní hranicí je přibližně 1,5 miliardy lidí.

Buddhismus není na rozdíl od křesťanství a islámu dogmatickým náboženstvím. Často bývá označován za náboženství ateistické, přestože se v jeho učení objevují božstva. Jeho smyslem ale není podléhat Bohu, nýbrž především nepodléhat sám sobě a být tak šťastný.

Na závěr jako dokonale očistná psychohygiena se vám bude určitě hodit následujících 7 klasických zenových příběhů.

Podobné články

Doporučujeme

Další články