fb pixel Severním Irsko – doutnající brexitové „trable“ Borise Johnsona – G.cz
Vyhledávání

Severním Irsko – doutnající brexitové „trable“ Borise Johnsona

Otevřený dopis, který od řady bývalých politických a náboženských osobností tento týden dostal Boris Johnson, svědčí o nedůvěře, jakou má britský premiér v otázce zvládnutí rostoucího napětí v Severním Irsku. Dopis porovnává Johnsonův přístup k Severnímu Irsku s přístupem bývalých premiérů Gordona Browna, Tonyho Blaira a Johna Majora: leaderů, kteří věnovali velkou energii řešení komplexních problémů Severního Irska. Dopisem ho vyzývají, aby stavěl mosty s Irskou republikou a byl upřímný vůči unionistické komunitě, a to že nejsou v rámci brexitu alternativy k Protokolu o Severním Irsku.

Redaktor
Redaktor 29.4.2021, 16:07

S politikem, jehož styl tkví spíše v improvizaci a bombastických vystoupeních než v chladné analýze a trpělivém vyjednávání, nejsou vyhlídky na uvolnění napětí v Severním Irsku nijak zvlášť slibné.

Protesty, jaké tu nebyly desítky let

Napětí vybublalo na povrch o Velikonocích. Zatímco napříč Evropou si lidi odpočali od práce a s opatrně optimistickými vyhlídkami sledují ústup pandemie covidu-19, v Severním Irsku to bylo jiné. V několika městech - včetně Belfastu a Derry - se odehrály násilné scény, jaké nebyly k vidění už desítky let, naposledy v období konfliktu označovaného jako „Nepokoje“ (The Troubles).

Až čtyřicetičlenné skupiny koordinované přes sociální média útočily na členy policejního sboru, házely zápalné lahve a ničily auta. Při jedné zvlášť vyhrocené akci se terčem znepřátelených gangů zejména mladých lidí, kteří po sobě házeli zápalné lahve, stala tzv. „mírová zeď“, třímetrový kordon oddělující nacionalistické a unionistické oblasti Belfastu, a dokonce se i střílelo gumovými projektily.

Co je příčinou erupce „velikonočního násilí“? Mnoho pozorovatelů považuje brexit buď za příčinu, nebo katalyzátor obnovy napětí. Dohoda o brexitu, kterou vyjednala Konzervativní strana a odsouhlasila vedoucí politická strana Severního Irska - Demokratická unionistická strana (DUP), upřednostnila maximální suverenitu pro Spojené království (jinými slovy „tvrdý brexit“) před celistvostí vlastní unie.

Naštvání unionisté

Protokol o Severním Irsku, který ve snaze podpořit to, co je běžně považováno za zásadní část mírové smlouvy, zachovává přiměřeně otevřenou hranici s Irskou republikou, vyžaduje, aby se k Severnímu Irsku přistupovalo jako ke zvláštní ekonomické zóně. To ve výsledku ovšem znamená, že se na zboží, které na toto území vstupuje z Británie, vztahují nová omezení, celní kontroly a byrokracie. Tento přístup má dva dopady. Zaprvé se narušil obchod Severního Irska s Británií. Zadruhé, a to má hlubší vliv, jsou unionisté rozzlobení, protože se s nimi nezachází jako se zbytkem obyvatel Spojeného království. Cítí se podvedeni Borisem Johnsonem i vlastními lídry. Pociťují větší odpor k Irské republice, kterou vůči svým zájmům vnímají jako nepřátelskou. Takové názory podporuje Demokratická unionistická strana, jež nedávno ustoupila tlaku svých voličů a domáhala se zrušení Protokolu.

Ve hře jsou i další faktory vzrůstajícího neklidu. Spouští bylo rozhodnutí prokuratury v Severním Irsku nepodávat žalobu na nacionalistické politiky strany Sinn Féin, kteří porušili lock-down, aby se zúčastnili pohřbu bývalého aktivisty. Mezi unionisty se to vykládá jako důkaz, že státní instituce, které jim dlouhou dobu stranily, nyní stojí proti nim, na straně proirských sil.

Drogy a nasílí v jednom

Další aspekt není vůbec politický, ale čistě trestněprávní. Extremismus a paramilitarismus ze Severního Irska nikdy úplně nezmizel, dokonce ani po podpisu historicky významné Velkopáteční dohody v roce 1998, která do Severního Irska přinesla nový mír. Menšiny zastánců tvrdé linie přetrvaly a spolu s nimi i jejich organizační struktury a hierarchie. Aby to bylo ještě horší, tyto podzemní buňky rozšířily pole působnosti na další oblasti trestné činnosti, včetně narkotik. Proto nejsou velikonoční výtržnosti v Belfastu, Derry a na dalších místech ani tak spontánním vyjádřením hněvu této kliky, ale možná spíše pečlivě koordinovanými akcemi, kdy jsou znudění mladí lidé pod vlivem drog naváděni k násilí těmi, kdo mají na výtržnostech a rozpadu svůj vlastní zájem.

Brexit jako znamení destabilizace

Koneckonců, ať je brexit příčina nebo katalyzátor, nepochybně pro tyto události vytváří prostředí. Brexit znamená rozdělení. Je protikladem smíru, klíčového slova období po roce 1998. Brexit znamená nestabilitu. Soulad mezi Spojeným královstvím a Irskou republikou v rámci Evropské unie, kdysi tak všední a spolehlivý pilíř každodenního míru na území Severního Irska, je u konce. Znamená brexit návrat k období problémů? Ne nutně. Velikonoční revolta je práce malých skupin lidí, v žádném případě většiny. Severní Irsko je jako potenciální problém mnohem starší než referendum ve Spojeném království o Evropské unii z roku 2016. Ale brexit už svou podstatou vyvolává rozkol a destabilizaci.

Gerald Power
Autor vyučuje na Anglo-American University v Praze

TÉMATA

Podobné články

Doporučujeme

Další články