fb pixel Šest překvapivých faktů o svatém Valentýnu: Fakta o záhadné postavě, kterou oslavuje téměř celý svět – G.cz
Vyhledávání

Šest překvapivých faktů o svatém Valentýnu: Fakta o záhadné postavě, kterou oslavuje téměř celý svět

Zdroj: Shutterstock

Kdo byl svatý Valentýn, proč ho slavíme 14. února a proč si vzájemně posíláme přání k Valentýnu? Byl jen jeden nebo jich bylo v historii víc? Seznamte se se šokujícími informacemi, o kterých jste zatím možná ani netušili!

Komerční sdělení 19.12.2022, 21:29

1) Svatý Valentýn – dva různí muži

Svatý Valentýn, jenž inspiroval stejnojmenný svátek, který slaví skoro celý svět, mohli být dva různí muži. Svatý Valentýn, oficiálně uznávaný římskokatolickou církví, je znám jako skutečná osoba, která zemřela kolem roku 270 n. l. Jeho skutečnou identitu však zpochybnil již v roce 496 n. l. papež Gelasius I., který o mučedníkovi a jeho činech hovořil jako o známých pouze Bohu.

Zpráva z roku 1400 popisuje Valentýna jako chrámového kněze, který byl sťat nedaleko Říma císařem Claudiem II. za to, že pomáhal křesťanským párům uzavírat manželství.
Jiná zpráva tvrdí, že Valentýn byl biskupem z Terni, kterého Claudius II. rovněž umučil na předměstí Říma.

Vzhledem k podobnosti těchto zpráv se předpokládá, že se mohou týkat stejné osoby.
Kolem skutečné identity svatého Valentýna panuje dostatek nejasností, takže katolická církev v roce 1969 ukončila jeho liturgické uctívání, ačkoli jeho jméno zůstává na seznamu oficiálně uznaných svatých.

2) Tucet svatých Valentýnů a jeden papež

Světec, kterého slavíme na Valentýna, je oficiálně znám jako svatý Valentýn Římský, aby se odlišil od asi tuctu dalších Valentýnů na seznamu, protože Valentinus – z latinského slova pro hodného, silného nebo mocného – byl mezi 2. a 8. stoletím n. l. oblíbenou přezdívkou pro několik mučedníků.

Nejnověji blahořečeným Valentýnem je svatý Valentýn Berrio-Ochoa, Španěl dominikánského řádu, který odcestoval do Vietnamu, kde působil jako biskup až do svého stětí v roce 1861. Papež Jan Pavel II. kanonizoval Berrio-Ochoa v roce 1988.
Existoval dokonce i papež Valentýn, i když o něm se toho ví jen málo, kromě toho, že sloužil pouhých 40 dní kolem roku 827 n. l.

3) Valentýn – patron včelařů a epilepsie

Od svatých se jistě očekává, že budou mít v posmrtném životě hodně práce. K jejich svatým povinnostem patří přimlouvat se za pozemské záležitosti a přijímat prosby od živých duší. V tomto ohledu má svatý Valentýn rozsáhlé duchovní povinnosti. Lidé ho samozřejmě volají, aby bděl nad životy zamilovaných, ale také se k němu modlí, aby zasáhl v případech včelařství a epilepsie, stejně jako moru, mdlob a cestování.
Jak se dá očekávat, je také patronem snoubenců a šťastných manželství.

4) Valentýnská lebka v Římě

Květinami zdobená lebka svatého Valentýna je vystavena v bazilice Santa Maria v Cosmedinu v Římě.

Na počátku 19. století byly při vykopávkách v katakombách nedaleko Říma nalezeny kosterní pozůstatky a další relikvie, které jsou dnes spojovány se svatým Valentýnem.
Jak je zvykem, tyto kousky těla zesnulého světce byly následně rozvezeny do relikviářů po celém světě. Další kousky kostry svatého Valentýna najdete vystavené také v České republice, Irsku, Skotsku, Anglii a Francii.

5) Valentýn a anglický básník Geoffrey Chaucer

Středověký anglický básník Geoffrey Chaucer si často dovoloval historické zásahy a své básnické postavy zasazoval do fiktivních historických souvislostí, které představoval jako skutečné.

Před básní, kterou Chaucer napsal kolem roku 1375, neexistují žádné záznamy o romantických oslavách svátku svatého Valentýna. Ve svém díle Parliament of Foules spojuje tradici dvorské lásky s oslavou svátku svatého Valentýna – což je spojení, které neexistovalo až do doby, kdy se jeho básni dostalo široké pozornosti. Báseň odkazuje na 14. únor jako na den, kdy se ptáci (a lidé) scházejí, aby si našli partnera. Když Chaucer napsal: Neboť toto bylo posláno v den Seynta Valentyna, kdy si každý pták přichází vybrat svou družku,... možná vymyslel svátek, který známe dnes.

6) Oslava Valentýna několikrát v roce

Vzhledem k velkému množství svatých Valentýnů na seznamu římskokatolické církve se můžete rozhodnout slavit tohoto světce vícekrát ročně. Kromě 14. února se můžete rozhodnout slavit svatého Valentýna z Viterba také 3. listopadu. Nebo možná chcete předejít tradičním valentýnským oslavám a oslavit svatého Valentýna z Raetie 7. ledna.

Ženy se mohou rozhodnout uctít jedinou ženu svatou Valentinu, pannu umučenou v Palestině 25. července roku 308 n. l.

Východní pravoslavná církev oficiálně slaví svatého Valentýna dvakrát, jednou jako staršího církve 6. července a jednou jako mučedníka 30. července.

Zdroj: youprani.cz

TÉMATA

Podobné články

Doporučujeme

Další články