fb pixel Dalších 6 nepříliš známých památek UNESCO, které leží blízko naší kotliny – G.cz
Vyhledávání

Dalších 6 nepříliš známých památek UNESCO, které leží blízko naší kotliny

Zdroj: frankentourismus.com

Tyhle turisty i domácími oceňované skvosty máme skoro za humny, ale možná jste o nich neměli ani tušení. Výletům zdar!

Radka Pružinová
Radka Pružinová 4.3.2016, 08:38

1. Markraběcí opera v severobavorském Bayreuthu

Barokní divadlo s fascinujícím interiérem složeným převážně ze dřeva a plátna nechala v 18. století postavit pruská markraběnka Wilhelmina. Jedno z mála dochovaných evropských divadel z tohoto období, které si zahrálo například v životopisném filmu Farinelli, prochází od roku 2012 rozsáhlou rekonstrukcí. Přesto ho můžete zprostředkovaně obdivovat. V dosud otevřené části operního domu probíhá výstava Centra světového dědictví s expozicí o designu a architektuře, která je doplněna virtuální prezentací prostor opery, včetně knížecí lóže, odkud sledoval představení markraběcí pár. Otevřeno je od dubna do září denně od 9 do 18 hodin, od října do března pak od 10 do 16 hodin.

Kromě Markraběcí opery ale můžete v Bayreuthu navštívit také Starý zámek s kouzelnou zahradou, jejíž součástí je i divadlo - grotta. Další takové mají pak ve 25 kilometrů vzdáleném městečku Sanspareil. Z toho ale zbyly už jen působivé kamenné ruiny.

2. Kalwaria Zebrzydowska v Polsku

Manýristický architektonický a krajinný komplex a poutní místo se nachází v Malopolském vojvodství, necelou hodinu jízdy od Krakova. Výjimečná kulturní památka s sebou nese ohromný duchovní potenciál. Kromě velkého kláštera, kostela a dalších drobných církevních staveb ze 17. a 18. století tu stojí 42 kaplí - jde v podstatě o jakousi megalomanskou křížovou cestu. Všechny tyto sakrální památky jsou citlivě a harmonicky zasazeny do krajiny barokního parku. Původní myšlenkou bylo symbolické přenesení městské infrastruktury Jeruzaléma do přírodní scenérie. Tato lokalita je dodnes významným poutním místem, což si můžete na vlastní kůži vyzkoušet třeba o Velikonocích, kdy se sem každoročně sjíždějí desítky tisíc poutníků. Další příležitost cítit víru davu je pak v srpnu při svátku Nanebevzetí Panny Marie.

3. Pannonhalmské arciopatství v Maďarsku

Benediktinské opatství nedaleko městečka Pannonhalma v Maďarsku leží na 282 metrů vysokém vrchu sv. Martina a uvidíte ho a uslyšíte o něm už zdaleka. Jedna z vůbec nejstarších historických památek v zemi termálních pramenů a ostrých klobás byla postavena roku 996. Na seznam UNESCO se dostala přesně o 1000 let později. V areálu opatství najdete baziliku s kryptou, gotickou svatyni s hvězdicovou klenbou, kapli a kostelní katakomby vysvěcené roku 1001, knihovnu, která obsahuje 360 000 svazků nebo třeba barokní refektář. Přináleží k němu i chlapecká internátní škola, ve které se stále vyučuje. Nejstarší z budov pochází ze 13. století. Zdejší mniši v podstatě položili základ maďarské vzdělanosti a díky nim mohl být v roce 1055 napsán první dokument v maďarštině, který ochraňují ve zdejším archivu. Klášter obklopuje dubový les, který je domovem mnoha druhů chráněných rostlin a vzácného ptactva, a botanická zahrada.

Benediktinští mniši a jejich poslání se za tisíc let příliš nezměnili. Jejich heslo - Modli se a pracuj - je tu stále patrné a nese své ovoce - například víno pocházející z 50 hektarů vinic, které mniši obhospodařují. Klášter je snadno dostupný autem a z nedalekého Győru denně také autobusem, případně vlakem.

4. Horská dráha Semmering v Rakousku

41,7 kilometru dlouhá železniční trať, která vede z Gloggnitzu v Dolním Rakousku do Mürzzuschlagu ve Štýrsku, je považována za první skutečnou horskou železnici na světě. Naplno funguje i dnes, je jednou z nejvíce vytížených horských tratí v Rakousku. Stavět se začala v roce 1848, pracovalo na ní 20 000 dělníků, třetina z nich byly ženy. O šest let později si mohli trať, kterou protíná 14 tunelů a 16 viaduktů, z nichž některé jsou dvoupatrové, 118 kamenných a 11 železných mostů, vychutnat první cestující. A je to pořádná jízda! Zákruta střídá zákrutu, vlak překonává jednu rokli za druhou, a každou chvíli mizí v tunelu na úpatí strmých skal, nad kterými se tyčí bělostný štít dvoutisícového Schneebergu. Pokud chcete zažít opravdovou horskou dráhu, nechoďte na pouť, ale vydejte se do Rakouska.

Od roku 2012 se pod horským masivem a pod celou tratí buduje 27kilometrový tunel. Až bude roku 2024 otevřen, z původní trati zmizí nákladní vlaky a rychlíky, zůstanou jen osobáky, ve kterých si ale jízdu po nejstarší horské dráze na světě vychutnáte nejlépe.

5. Dřevěné chrámy slovenských Karpat

Východní Slovensko se může pyšnit zhruba padesáti unikátními celodřevěnými kostely z 16. - 18. století, při jejichž výrobě nebyly použity hřebíky. Osm z těchto sakrálních staveb bylo v roce 2008 zařazeno na Seznam světového dědictví UNESCO. Jsou to: římskokatolické kostely svatého Františka z Assisi v Hervartově, Všech svatých v Tvrdošíně, evangelické kostely Nesvětější Trojice v Kežmaroku a dřevěné artikulární kostely v Leštinách a Hronseku (včetně zvonice), a také řeckokatolické chrámy svatého Mikuláše v Bodružalech, svatého Michaela Archanděla v Ladomirové a chrám Přenesení ostatků svatého Mikuláše v Ruské Bystré.

Dřevěné chrámy zachraňuje především stále živá víra. Bez věřících, které je stále navštěvují, by je už dávno odvál čas, mnohé z původních 300 kostelů poškodila válka, zbytek dorazili komunisté. Místní si ale své svatostánky hýčkají, proto je můžeme obdivovat i my.

6. Původní bukové lesy Karpat a staré bukové lesy Německa

Na počátku bylo slovo. Ale v Evropě ještě před dlouho prvním lidským slovem buky. Nedotčené nížinné bučiny pokrývaly původně značnou část Evropy, několik z nich se dochovalo dodnes. Fascinující, romantický a neuvěřitelně rozmanitý obraz původní evropské krajiny najdeme částečně na Ukrajině, Slovensku a v Německu.

Slovenské a ukrajinské bukové lesy byly na Seznam světového dědictví UNESCO zapsány v roce 2007 jakožto "Původní bukové lesy Karpat". V roce 2011 k nim přibylo dalších 5 lokalit v Německu, označovaných jako "staré bukové lesy Německa". Celkem je těchto chráněných lokalit 15 a rozprostírají se na ploše 33 669 hektarů - z toho 13 % leží v Německu, 17,2 % na Slovensku a 69,8 % na Ukrajině.

Tyto přírodní skvosty jsou důležité jak z hlediska biologického, tak ekologického. Obsahují neocenitelný genetický rezervoár rodu Fagus a mapují vývoj suchozemských ekosystémů z dob, kdy na tato území lidská noha ještě nevstoupila. Vzhledem k rozšíření buků na severní polokouli je ekologický význam těchto lokalit významný celosvětově. Pojďme se blíže podívat na skvostné přírodní památky na území sousedního Německa:

Jasmundský národní park

Jasmundský národní park se rozprostírá na ostrově Rujána. Panoramatičnost zdejšího výhledu fascinuje nejen turisty, ale i umělce. Bukové lesy, jejichž poloha je uchránila od pil a seker lesních dělníků, pokrývají zdejší území už od 13. století a jsou domovem více než 10 000 druhů vzácných i všem dobře známých druhů rostlin a zvířat, včetně např. orla mořského. Od 17. dubna do konce října můžete park objevovat společně s průvodcem, který vám kromě přírodních krás přiblíží i mýtickou historii ostrova.

Národní park Müritz

V Meklenbursku-Předním Pomořansku uprostřed Meklenburské jezerní plošiny leží oblast plná vodních ploch, které jsou útočištěm vzácných ptáků na pokraji vyhynutí (jako je např. již zmiňovaný orel mořský, orlovec říční nebo třeba jeřábi) a rájem pro ornitology. Uvnitř parku se pase švédský skot plemene fjäll a gotlandské ovce. Ty můžete dokonce pozorovat ze speciálních stanovišť. Turisté a milovníci přírody si tu mohou půjčit i kánoi a projet se na ní po zdejších jezerech. Na kajacích můžete veslovat i po řece Havole nebo si střihnout okružní plavbu Alte Fahrt. Park je protkán hustou sítí cyklostezek, kola si s sebou můžete vzít i na výletní parníky.

Grumsin

Součást biosférické rezervace Schorfheide-Chorin v Braniborsku najdete jen hodinku cesty autem od Berlína. Štíty hor a hluboké rokle a údolí jsou němým svědectvím dávného utváření zemského povrchu a působení ledovců v poslední době ledové. Útočiště tu našlo, stejně jako v předchozích parcích vzácné ptactvo - čáp černý, orel mořský, jeřáb... Nádherný pohled se naskytne i na louky plné orchidejí. Pokud sem vyrazíte na vlastní pěst, je ideální vydat se po turistických stezkách "Buchenwald Grusim Route 1" nebo "Route 2", můžete ale využít, stejně jako v předchozích případech, i služeb průvodce. V informačním centru ve vesničce Großziethen můžete navštívit stálou výstavu pojednávající přímo o bukovém lese Grumsin.

Národní park Hainich

Ve spolkové zemi Durynsko mezi lázeňským městečkem Bad Langensalza a městem Eisenach s hradem Wartburg najdete prales v pravém slova smyslu. Za dob NDR byla tato oblast uzavřeným vojenským prostorem, proto zůstala prakticky nedotčená. Kromě čápa černého a netopýrů tu můžete potkat třeba i kočku divokou. Zetlelé stromy jsou ideálním podkladem pro různé mechy, lišejníky a houby. Na jaře pokrývá povrch slavný koberec květů. Nenechte si ujít ani stezku korunami stromů, kterou se můžete procházet nad majestátními buky i dalšími druhy stromů ve výšce 44 metrů. Za zmínku stojí i dětský les divokých koček.

Národní park Kellerwald- Edersee

Park Kellerwald- Edersee leží v zeleném srdci Německa. Bizarní formace pokroucených stromů a mysteriózní atmosféra připomínající finské fjordy vás čeká nedaleko města Kassel ve spolkové zemi Hesensko. Jezero Edersee, které tvoří jižní hranici parku, zasahuje hluboko do bukových lesů. Kopce a údolí s lesními loukami a křišťálově čistými potůčky, "kamenná moře" z doby ledové, až tisíc let staré listnáče - všudypřítomné buky, ale i jasany a jilmy horské, doplňují čarokrásné orchidejové louky. Prostě pohádka.

A TADY máte 1. díl o blízkých, nepříliš známých památkách UNESCO.

Podobné články

Doporučujeme

Další články