fb pixel Sčítání lidu slaví sto let: Čechů a Slováků je v současnosti o třetinu více než v roce 1921 – G.cz
Vyhledávání

Sčítání lidu slaví sto let: Čechů a Slováků je v současnosti o třetinu více než v roce 1921

Zdroj: profimedia

Před 100 lety proběhlo první československé sčítání lidu. Nově vzniklá republika tehdy potřebovala znát a zaznamenat co nejpodrobnější demografická data o nově vzniklém státě. I proto byl po 1. světové válce založen Státní úřad statický, jenž měl na starost i tento důležitý úkol. Od té doby se sčítání lidu koná každých zhruba 10 let. V březnu 2021 nás čeká další, které bude výjimečné tím, že bude online.

Martin Miko
Martin Miko 15.2.2021, 11:20

100 let od prvního sčítání lidu

Sčítání lidu se poprvé v rámci Československa uskutečnilo 15. února 1921. Zapotřebí bylo zaevidovat nejen počet obyvatel, ale i soupis bytů, a to v 28 aglomeracích, které měly alespoň 20 tisíc obyvatel, jak uvádí Český statistický úřad. Sčítání navíc bylo odlišné od toho, co se konalo běžně před válkou, jelikož se jednalo o první evidenci demografických dat od vzniku samostatného Československa. Pro nově vzniklý stát bylo důležité zjistit národnosti obyvatelstva. Ke své národnosti se mohli přihlásit Češi, Židé, Romové i Němci. Tuto evidenci měli na starost sčítací komisaři. Jednalo se většinou o místní učitele, kteří kromě národnosti zjišťovali například i gramotnost obyvatelstva, povolání, náboženství nebo ekonomickou aktivitu. Komisaře zajímalo i to, co lidé vykonávali před válkou.

Oproti sčítání lidu, které se konalo v rámci Rakouska-Uherska, se Státní úřad statický rozhodl vypustit otázky týkající se nemovitého majetku a domácích zvířat. Před válkou museli totiž lidé sdělovat, jestli vlastní nějaký dům, les nebo pole. Rovněž je nezajímal ani inventář domácího zvířectva, protože to se evidovalo až v rámci jiného sčítání.

Výsledky 1. sčítání lidu v rámci Československa byly publikovány v 7 svazcích edice Československá statistika. Navíc vznikla i publikace Statistický lexikon obcí v Republice Československé, zvlášť za Čechy, Moravu, Slezsko a Slovensko, od níž se v pozdějších letech odrážely i další učebnice a lexikony. Tehdy se samozřejmě nepoužívaly počítače, ale vše bylo zpracováno na Powersových děrnoštítkových strojích, což bylo na svou dobu překvapivě moderní. Podle výsledků z roku 1921 se ukázalo, že v rámci Československa, a to včetně Podkarpatské Rusi, žilo na našem území 10 009 587 osob. O 10 let později už to bylo 10 437 000 obyvatel.

Tím se dostáváme k tomu, že se pomalu blíží i sčítání lidu 2021, které bude celé probíhat online, a to v termínu 27. března až 9. dubna. Sčítání proběhne po deseti letech a počítá se s tím, že bude probíhat primárně po internetu. V rámci novodobé historie naší země už proběhlo hned 9 takovýchto sčítání, takže to letošní bude kulaté. „Online sčítání, kromě toho, že je rychlé a jednoduché a lze ho provést odkudkoli, kde je připojení k internetu, má ještě řadu dalších výhod. Například tu, že za celou rodinu může vyplnit sčítací formuláře jeden člen, který má s používáním internetu největší zkušenosti. Stačí, když mu ti ostatní nadiktují své údaje, a on je do počítače, tabletu či mobilu vloží,“ vysvětluje předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček na webu Sčítání 2021.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci dává všem smysl podstata online sčítání. Navíc vše proběhne bez asistence sčítacího komisaře, a nadto z pohodlí domova. Stačit vám k tomu bude mobilní telefon nebo počítač. Přístup k internetu má podle statistik přes 80 % obyvatel České republiky, nicméně počítá se s tím, že ten, kdo internet nemá, bude moct v rámci druhé fáze sčítání vyplnit klasický formulář, a to v termínu od 17. dubna do 11. května. Ten pak následně bude muset odevzdat na kontaktním místě, anebo zaslat poštou.

První výsledky Sčítání 2021 se dozvíme na přelomu roku 2021 a 2022 a těšit se prý můžeme i na grafy, tabulky a interaktivní mapy, které nám prozradí o našich obyvatelích spoustu zajímavých informací.

Podobné články

Doporučujeme

Další články