fb pixel Resurekce restaurací: Jak to bude s opatřeními, která budou muset splňovat provozovatelé i hosté? – G.cz
Vyhledávání

Resurekce restaurací: Jak to bude s opatřeními, která budou muset splňovat provozovatelé i hosté?

Zdroj: aspen.pr

Po dlouhých zimních měsících a jarních týdnech, kdy mohly restaurace fungovat pouze prostřednictvím výdejového okénka, přichází pro mnoho restauratérů světlo na konci tunelu. Dnes se restauratéři a jejich hosté konečně dočkali otevření zahrádek. Přehnané nadšení však není na místě, podceňování vhodného chování a hygieny se v loňském létě nevyplatilo a virus se vrátil v ještě větší síle. Na co vše si musí provozovatelé a hosté dát aktuálně pozor?

redakce G.cz 17.5.2021, 10:53

Jak to bude s otevíráním restaurací?

Dnes mohla stravovací zařízení otevřít své venkovní prostory, a to od 6 do 22 hodin. Vše ale za určitých podmínek. Hosté mohou být usazeni s odstupy alespoň 1,5 metru, s výjimkou hostů sedících u jednoho stolu. U jednoho stolu mohou sedět nejvýše po čtyřech, s výjimkou osob ze společné domácnosti. Pokud jde o dlouhý stůl, lze u něj usadit více hostů tak, že mezi jednotlivými skupinami budou nejvýše čtyři hosté (opět s výjimkou osob ze společné domácnosti). Rozestup totožný, tj. alespoň 1,5 metru. Zahrádka musí být uspořádána tak, aby sedící hosté ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, ledaže zahrádku od okolí bude dělit pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest. Dále platí, že na zahrádku mohou vstoupit jen ti, kteří nejdéle před 7 dny absolvovali s negativním výsledkem PCR test nebo ti, kteří nejdéle před 72 hodinami absolvovali s negativním výsledkem antigenní test. Případně hosté, kteří mají nejméně 14 dnů od ukončeného očkování či v posledních 90 dnech covid-19 prodělali.

Další možností je doložit potvrzení o absolvování antigenního testu s negativním výsledkem u zaměstnavatele nejdéle před 72 hodinami nebo doložit čestné prohlášení. Možností je rovněž absolvovat antigenní test přímo u provozovatele restaurace. Zodpovědnost bude ale na hostech, kteří budou muset požadovaný doklad předložit případné kontrole pracovníků hygieny či policie. Tato potvrzení tak nebudou muset kontrolovat restauratéři.

Hygiena je základ

Výše zmíněné ale určitě nestačí. Neměla by být podceňována ani další opatření a vybavení. Při vstupu a na stolech by měla stále být hostům k dispozici dezinfekce rukou. Stejně tak by měly být umístěny dezinfekční prostředky u často dotýkaných míst, jako jsou platební terminály, kliky zábradlí, toalety. A to tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i hosty provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci.

„Restauratéři však nesmí zapomínat, že všechny prostory a plochy je také nutné předtím pečlivě uklidit a vyčistit. Dezinfekce bez předchozího vyčištění není účinná ani z poloviny. Toto byla jedna z častých chyb při otevření v loňském roce. A je to bohužel častá chyba či nevědomost nejenom v gastrosegmentu, ale i v dalších odvětvích,“ upozorňuje Lukáš Rom ze společnosti Kärcher a dodává: „Dezinfekce prostor a ploch chemickými prostředky není jediným funkčním řešením, stále více restaurací využívá čištění suchou parou, která je nejen účinná při odstraňování nečistot a mastnoty, ale vysoká teplota spolehlivě zahubí běžné bakterie a deaktivuje obalené viry. Navíc se jedná o účinnou ekologickou alternativu chemickému čištění, což může být příjemnější jak pro personál, tak hosty.“

A bude se větrat

Restauratéři by neměli také zapomínat na nutnost pravidelného větrání ve všech prostorách provozovny. I když jsou otevřeny pouze zahrádky, ve vnitřních prostorách se pohybuje personál, ale také hosté, kteří využívají toalety a k nim navazující chodby a další prostory.

„Je také potřeba kontrolovat, aby nedocházelo ke kondenzaci par a k nadměrnému usazování prachu. K tomu musí být zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným nebo nuceným větráním. Popřípadě, pokud je vzduch upravován vzduchotechnikou, je nutné použít relevantní filtry a pravidelně je měnit,“ říká Branislav Janoščík ze společnosti SSI Group a dodává: „Provozovatelé mohou udělat maximum, ale velká část zodpovědnosti je i na samotných hostech. Je nezbytné, aby dodržovali všechna pravidla, dodržovali rozestupy na zahrádkách, ale i například při frontě na toalety, měli zde nasazenou ochranu dýchacích cest a opakovaně používali dezinfekci.“

Podobné články

Doporučujeme

Další články