fb pixel První test atomové bomby: Na vytváření zbraně hromadného ničení se podílel Robert Oppenheimer i Enrico Fermi – G.cz
Vyhledávání

První test atomové bomby: Na vytváření zbraně hromadného ničení se podílel Robert Oppenheimer i Enrico Fermi

Zdroj: United States Army Signal Corps - Image taken from http://www.gutenberg.org/etext/279 and cropped and saved to a more appropriate file format., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=300465

16. července roku 1945, v čase 5:29:45, přinesl projekt Manhattan první „syrové“ a doslova explozivní výsledky. Toho dne byl totiž úspěšně proveden první test atomové bomby, konkrétně v Alamogordu v Novém Mexiku. Test byl nazván Trinity a přinesl Spojeným státům naději na brzký konec války.

Jan Fiedler
Jan Fiedler 15.7.2022, 14:59

Enrico Fermi a plány uranové bomby

Plány na vytvoření uranové bomby vznikly již v roce 1939, kdy se italský emigrant a fyzik Enrico Fermi setkal s představiteli odděleného amerického námořnictva na Kolumbijské univerzitě, aby diskutovali o využití štěpných materiálů pro vojenské účely.

Téhož roku Albert Einstein podepsal dopis prezidentovi Franklinu Rooseveltovi podporující teorii, že nekontrolovaná jaderná řetězová reakce má velký potenciál jako základ pro zbraň hromadného ničení.

V únoru roku 1940 pak federální vláda poskytla celkem 6 tisíc dolarů na výzkum. Počátkem roku 1942, když byly Spojené státy ve válce s mocnostmi Osy a narůstal strach, že Německo pracuje na vlastní uranové bombě, se ministerstvo války začalo o výzkum aktivněji zajímat a limity zdrojů pro projekt byly odstraněny.

Projekt Manhattan

Brigádní generál Leslie R. Grovse, jenž byl sám inženýrem, převzal plnou zodpovědnost za projekt, jehož cílem bylo shromáždit ty nejbystřejší mozky v oblasti vědy a zjistit, jak využít sílu atomu jakožto prostředku k dovedení války k vítěznému konci.

Projekt Manhattan, nazvaný podle místa, kde začal, prošel během raného období teoretického průzkumu mnoha místy, především pak Chicagskou univerzitou, kde Enrico Fermi úspěšně dosáhl první štěpné řetězové reakce.

Projekt však nabyl konečné podoby až v poušti Nového Mexika, kde v roce 1943 začal Robert J. Oppenheimer řídit projekt Y v laboratoři Los Alamos spolu s vědci, jako byl Hans Bethe, Edward Teller či Enrico Fermi. Právě zde se teorie a praxe spojily v jedno úsilí, během kterého se řešily problémy dosažení kritického bodu jaderného výbuchu a konstrukce potenciální „doručitelné“ bomby.

Test a nezlomné Japonsko

Cíle bylo dosaženo ráno 16. července roku 1945 na stejném místě – v poušti Nového Mexika, 120 mil jižně od Santa Fe. Toho dne byla odpálena historicky první atomová bomba. Vědci a přítomní hodnostáři se vzdálili na více než 9 kilometrů, aby pozorovali, jak se první atomový hřib vražedně spalujícího světla vyšplhal do výšky 12 kilometrů a vytvořil ničivou sílu 15 až 20 tisíc tun TNT.

Věž, na které byla bomba připevněna, se doslova vypařila z povrchu zemského. Po úspěšném testu vyvstala jediná palčivá otázka – na koho měla být bomba svržena? Původním cílem bylo pochopitelně nacistické Německo, které se však v tu dobu již vzdalo.

Jediným stále nezlomně odporujícím nepřítelem bylo v tu chvíli zatvrzelé Japonsko. Následovala Hirošima a Nagasaki. Poté již druhá světová válka definitivně skončila.

Zdroje: History, Wikipedia

Podobné články

Doporučujeme

Další články