fb pixel Příliš konzervativní, nebo moc riskuju? O té „správné“ míře rizika drobného investora – G.cz
Vyhledávání

Příliš konzervativní, nebo moc riskuju? O té „správné“ míře rizika drobného investora

Říká se, že 5 % z celkového portfolia určených do jedné investice je konzervativní, riziko eliminující strategie. Platí to i v praxi drobného investování?

Peter Bukov
Peter Bukov 19.10.2016, 07:00

Na začátku každé debaty o investování a riziku je nutné zdůraznit, že otázka risku je velmi individuální. Člověk může být rizikově averzní, rizikově neutrální, nebo může dokonce mít náklonnost k riziku a riskování vyhledávat. Při investování se lidé dělí na tři typy investorů podle ambic a preferencí.

První skupinou jsou konzervativní investoři, ti hledají investice s co nejnižším rizikem. Usilují jen o ochranu před inflací (znehodnocováním peněz) a cílí na reálnou efektivní úrokovou míru větší než nula. Tu jim tradičně zajišťovaly klasické finanční produkty konvenčních bank, jako jsou spořicí účty, termínované vklady nebo běžná podílová aktiva.

Druhou skupinou jsou progresivní investoři, ti mají zájem zhodnotit svůj majetek ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Tomu odpovídají i investice do nemovitostí, uměleckých předmětů, akcií stabilních podniků nebo progresivních podílových aktiv.

Třetí pak jsou dynamičtí investoři, ti jsou ochotni podstoupit největší riziko s vidinou vysokého zisku. Proto vyhledávají podílové fondy cílící na rozvojové trhy, investice do myšlenek a startupů, spekulují na růst nebo pokles čehokoliv, co lze vyčíslit, a neváhají své transakce pákovat.

Bez ohledu na rizikový profil investora je ale pravda skutečně taková, že s každou další investicí investor snižuje své riziko díky diverzifikaci portfolia. Samozřejmě však nejde jen o počet investic, ale i o jejich typ – nesázejte vše na jednu kartu. Konzervativní investoři vkládají do pokladničních poukázek a depozitních certifikátů až 95 % z celkového objemu investic. Zbylých 5 % připadá na kvalitní dluhopisy. Ti, kdo jsou ochotni podstoupit vyšší rizika, pak investují do dluhopisů, komodit, akcií, indexových futures nebo investičních certifikátů.

Strategii ve prospěch rizika v současnosti nahrává hospodářsky bezprecedentní stav záporných úrokových sazeb některých super-bezpečných akvit. Také konzervativnější investoři se ve stále větší míře zajímají o alternativní zhodnocení svých prostředků. Svět se mění a s ním i afinita k riziku a investiční strategie, podpořené IT nástroji, jakými jsou obchodní platformy pro trading.

Podobné články

Doporučujeme

Další články