fb pixel Příběh Honga Renkuna: Měl náboženské vize, prohlásil se bratrem Ježíše a povstal proti dynastii Čching. Nakonec založil vlastní Nebeskou říši věčného klidu – G.cz
Vyhledávání

Příběh Honga Renkuna: Měl náboženské vize, prohlásil se bratrem Ježíše a povstal proti dynastii Čching. Nakonec založil vlastní Nebeskou říši věčného klidu

Povstání tchaj-pchingů
Zdroj: By Wu Youru - http://www.battle-of-qurman.com.cn/e/hist.htm, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10343844

30. červenec 1864. Armády dynastie Čching obsadily Nanking. Živého Renkuna již nenalezly. Vojáci se rozhodli alespoň zničit a rituálně popravit jeho mrtvolu, kterou vykopali. Takto skončil vůdce povstání a panovník nového teokratického státu.

Václav Adamus
Václav Adamus 16.2.2022, 23:56

Narodil se 1. ledna 1814 do etnické skupiny Chanů a byl třetím synem. Jmenoval se Chung Siou-čchüan (též Hong Huoxiu), ale v Číně se používá zdvořilostní oslovení. To jeho znělo Renkun. Jeho rodina měla dlouhou farmářskou tradici. Už v dětství projevil zájem o studium. Ideálem bylo dostat se do státní služby, pokud jste na to měl schopnosti. Již v 5 letech začal studovat základní školu ve své rodné vesnici. Vzdělání nebylo zdarma, a v jeho 15 letech si už rodina nemohla dovolit mu studia dál hradit. Rozhodl se tedy stát se místním vychovatelem dětí a vydělat si tak peníze na další studia. Když se však dostal k úřednické zkoušce, tak neprošel. Nejspíš to bylo také proto, že komisi nepodplatil. Zkoušku opakoval celkem pětkrát. Když popáté neuspěl, zhroutil se. To, co nastalo, lze těžko popsat slovy. Možná se jednalo o epileptický záchvat či schizofrenii, každopádně měl několik dní halucinace, živé sny, ve kterých jej navštěvovaly dvě postavy – později v nich poznal Boha a Ježíše. Tato zjevení mu říkala, že má za úkol zbavit svět démonů. Po zotavení se změnil, což na něm pozorovalo i okolí. Stal se více autoritativním, ale i přátelštějším a více otevřeným, zároveň u něj spatřovali jakousi obezřetnost.

Můj brácha Ježíš!

Poté, co se jeho sny rozpadly a vzpamatoval se ze záchvatů (v což mnozí již nedoufali), uvědomil si nutnost hledat práci jiným způsobem. Rozhodl se zužitkovat znalosti, které za léta studií nashromáždil a stal se učitelem. Nezůstával na jednom místě, učil na několika školách. Jednoho dne si řekl, že prostuduje leták, který dostal od křesťanského misionáře před 6 lety. Zde pocítil další vnuknutí. Na letáku poznal ony dvě postavy a z informací, které se o Ježíšovi z pamfletu dozvěděl, usoudil, že je jeho bratr. Tento malý kus papíru mu změnil navždy život. Rozhodl se splnit příkaz, který obdržel ve vizi po zkoušce. Bojovat s démony. Pro něj to znamenalo likvidovat modly – sochy Buddhy, božstev, lingamy, vše, co nebylo křesťanské. Začal tím, že spálil všechny konfuciánské a buddhistické knihy. Zajímavé je, že první z konvertitů tohoto novodobého mesiáše byli jeho příbuzní, kteří také neuspěli u zkoušek.

Nová víra

Většina znalostí o křesťanství, které nový vůdce měl, pocházela z brožur misionářů a čínského překladu Bible, jenž si obstaral. Postupně začal pracovat na svém vlastním překladu – celou Bibli přepracoval znovu a mnoha pasážím dal jiný význam. Vznikla tak jeho vlastní Bible, která později dostala název „taipingská bible“. Jak už bylo řečeno, některé pasáže pozměnil, jiné vymazal. Jde o pasáže, kde se hovoří o konzumaci vína a sexualitě. V jeho sektě také panovala přísná segregace pohlaví. Když se vrátil do města Kuang-si, zjistil, že jeho nejvěrnější stoupenec (a první konvertita) Feng Yunshan zde nashromáždil na 2000 nových věřících.

Vzpoura a založení vlastního státu

Počty věřících stále stoupaly, což zneklidňovalo úřady. V roce 1850 už měli na 30 000 stoupenců. Dostali proto příkaz k rozpuštění skupiny. Když se tak nestalo, byly na ně poslány císařské jednotky, ty však byly poraženy a zástupce soudce byl dokonce zabit. Sekta tímto neobyčejně troufalým činem vzbudila respekt mezi obyčejnými lidmi, taktéž utvrzovali sami sebe, že jsou pod Boží ochranou. Podobně jako husité. Údery císařské armády odrazili ještě několikrát. Nakonec se samotné sektě podařilo dobýt město Nanking, kde se usídlila, podporována místními vlastníky půdy, kteří nenáviděli dynastii Čching. Stát dostal název Nebeská říše věčného klidu, provedl řadu reforem: zakázal opium, vytvořil občanskou byrokracii a reformoval kalendář.

Odkaz vůdce

V roce 1864 jeho říše počala trpět nedostatkem potravin. Toho využila císařská vojska a město dobyla. Vůdce sekty však již živého nenašli – buď spáchal sebevraždu, nebo se otrávil plevelem rostoucím před jeho domem, který často konzumoval. Ačkoliv byl mrtev, trest jej neminul – byl vykopán, sťat a jeho popel vystřelen z děla. Hongův odkaz však žije dál, překvapivě jej velice obdivoval komunistický vůdce Mao Ce-tung, jenž nechal založit na jeho počest muzeum.

ZDROJE:

https://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Xiuquan

https://en.wikipedia.org/wiki/God_Worshipping_Society

https://en.wikipedia.org/wiki/Taiping_Heavenly_Kingdom

https://en.wikipedia.org/wiki/Taiping_Rebellion

Podobné články

Doporučujeme

Další články