fb pixel Před 81 lety začalo systematické vraždění Židů. Konference ve Wannsee nastartovala konečné řešení a zpečetila osud 6 milionů lidských bytostí – G.cz
Vyhledávání

Před 81 lety začalo systematické vraždění Židů. Konference ve Wannsee nastartovala konečné řešení a zpečetila osud 6 milionů lidských bytostí

Konference ve Wannsee
Zdroj: https://twitter.com/

Píše se 20. leden 1942. Nad malebným jezerem Wannsee se tyčí zámeček. K zámečku přijíždí 15 aut, z nichž vystupují špičky nacistického režimu. V 90minutové konferenci rozhodnou o způsobu a metodách likvidace Židů na celém okupovaném území.

Václav Adamus
Václav Adamus Aktualizováno 14.12.2022, 13:11

Adolf Hitler mluvil o likvidaci Židů otevřeně od svého vstupu do NSDAP, také o ní psal ve svém díle Mein Kampf. Mnozí nevěřili, že svou hrozbu splní, spousta Židů byla válečnými veterány s vyznamenáním za zásluhy v první světové válce. Hitler však nikdy do větru nemluvil. Vraždění začalo už před konferencí, Židé byli likvidováni v plynových vozech a masově vražděni jednotkami Einsatzgruppen SS (například masakr v Babím Jaru, kde bylo postříleno 33 771 Židů, včetně žen a dětí).

Přísně tajné!

O konferenci se neměl nikdo nikdy dozvědět. Svolal ji sám Reinhard Heydrich, konferenci vede Adolf Eichmann, Heydrichova pravá ruka a jeho velký obdivovatel. Později bude označován jako architekt holokaustu. Nacisté měli různé plány, jak s Židy naložit. Nejdříve se mluvilo o přesunu všech Židů na Madagaskar, poté byla ve hře Sibiř. V zimě 1941 se fronta zasekla před Moskvou, Hitler se rozhoduje pro fyzickou likvidaci Židů. Konference probíhá v naprostém utajení, funkcionáři nedostali v pozvánkách bližší informace o důvodu setkání, všichni jsou napnutí.

Průběh setkání

Kromě Hitlera jsou zde zástupci všech důležitých úřadů. Konferenci začíná Heydrich, ukazuje papír podepsaný Hermannem Göringem, opravňující k provedení konečného řešení židovské otázky. Poté si slovo bere Eichmann a předkládá konkrétní plán deportace a likvidace Židů. Jsou rozděleni do skupiny A – ti, kteří se nacházejí na dobytých územích, a B – Židé ze všech ostatních zemí, celkový počet je 11 milionů lidí. V pozdějších protokolech budou nacisté konkrétně mluvit o evakuaci, zplynování dostane název „zvláštní zacházení“. Námitek je pouze pár, tajemník vnitra Wilhel Stuckart navrhuje, zda by místo vyhlazení nestačila sterilizace, tajemník říšského kancléřství F. Kritzinger se k celému plánu stavěl negativně. Proběhne krátká diskuze, nakonec však nikdo neprotestuje. Po skončení konference jsou všichni zavázáni přísahou mlčení.

ZDROJE:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Konference_ve_Wannsee

https://cs.wikipedia.org/wiki/Holokaust

https://www.pamatnik-terezin.cz/

Podobné články

Doporučujeme

Další články