fb pixel Pravda a mýty o 5G sítích: Jsou opravdu nebezpečné a šíří koronavirus? – G.cz
Vyhledávání

Pravda a mýty o 5G sítích: Jsou opravdu nebezpečné a šíří koronavirus?

Zdroj: freepik.com

Fake news o sítích páté generace slýcháme čím dál tím častěji. Zakládají se na pravdě nebo je to jen snůška nesmyslů? Pojďme se na ty nejznámější mýty o 5G sítích podívat a uvést je na pravou míru.

Speciální projekt 4.1.2021, 08:00

Na sociálních sítích kolují zprávy spojující 5G se šířením koronaviru Covid-19, se zdravotními riziky i se špionážními záměry cizích vlád pomocí systému zadních vrátek. Selský rozum velí důvěřovat odborníkům. Falešné informace vyvrací Světová zdravotnická organizace (WHO) společně s Evropskou komisí i řadou odborníků.

I přesto však vyvolaly tyto fake news hromadné žhářské útoky na základnové stanice 5G infrastruktury ve Velké Británii. Řada dalších zemí se proto obává podobných akcí. Huawei je lídrem v oblasti technologií 5G, a proto vnímá, že je jeho povinností informovat veřejnost a proti těmto mýtům bojovat.

5G sítě škodí zdraví

Na frekvencích, které se chystají na přenos 5G, ještě donedávna běžel mnohem silnější televizní signál. Televizní vysílání už všichni dobře známe a televize jsou s námi od 30. let 20. století. A TV vysílání se nikdo nebojí. Mobilní telefony a vysílače přenášejí rádiové signály při frekvencích výrazně nižších, než jsou frekvence rentgenového či ultrafialového záření. Ty jsou naopak dostatečně silné, aby poškodily lidské buňky a DNA, a jsou klasifikovány jako ionizující záření. Pravidla a normy určené legislativou k ochraně zdraví před případnými účinky elektromagnetického pole jsou striktně nastaveny jak na úrovni Evropské unie, tak i samotné České republiky, a zahrnují nejnovější technologie včetně sítí 5G.

5G sítě šíří koronavirus

Můžeme se ale spolehnout, že 5G sítě opravdu nešíří koronavirus? Na toto tvrzení se zaměřila mimo jiné i britská organizace Full Fact provádějící ověřování údajů, tzv. fact check. Poukazuje na to, že se virus šíří i v zemích bez funkční 5G infrastruktury – například v Íránu, který byl koronavirovou infekcí významně zasažen – a dodává, že důkazy o škodlivosti 5G sítí na lidské zdraví dosud neexistují. K situaci v českém prostředí se vyjádřilo i Ministerstvo obchodu a průmyslu, k němuž se přidal i Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Ten prostřednictvím Facebooku vyzval občany k zasílání falešných zpráv přímo úřadu, aby je mohl na svých webových stránkách vyvracet.

5G sítě nejsou bezpečné

Technologie 5G je souborem vylepšení mobilních rádiových a síťových technologií, které mohou v této kombinaci razantně zvýšit rychlost stahování a snížit přenosovou latenci v síti v porovnání se současnou technologií 4G. Navzdory spekulacím jsou tak 5G sítě bezpečnější, než jejich předchůdci. Větší datový tok a nižší latence totiž umožňují sofistikovanější kryptování komunikace mezi koncovými uživateli.

Systém zadních vrátek

S bezpečností sítí se váže i otázka systému zadních vrátek, neboli „back door“, skrze něj je možné obejít běžnou bezpečnostní autentizaci a vstoupit do počítačového systému – dá se tedy chápat jako univerzální klíč. Globální vice-prezident Huawei pro kyberbezpečnost a ochranu soukromí Mika Lauhde systém zadních vrátek přirovnává k bezpečnostním zámkům TSA a tímto příkladem i vyvrací možnost implementace zadních vrátek do technologií Huawei. „Autoritami vyžadovaný univerzální přístupový klíč je rizikem nejen v cestování, ale i v oblasti telekomunikací. Dříve či později tento klíč někdo zkopíruje a obsah soukromého zavazadla či privátní konverzace přestane být chráněn," uvedl Mika Lauhde. Z tohoto důvodu je proti instalaci univerzálního přístupu i Huawei.

Nezabezpečená data

Bezpečnost dat zákazníků je společným cílem několika skupin, mezi nimiž je nejen dodavatel technologií. Stát dává záležitosti právní rámec, ČTÚ pak nastavuje požadavky a normy. Zajištění bezpečnosti dat a neprolomitelnosti sítě je pak úkolem operátorů, kteří sítě spravují. Cílem společnosti Huawei vždy byla a nadále je perfektní péče o zákazníka a dodání špičkových technologií nad rámec standardů pro zajištění co nejvyšší bezpečnosti našich zákazníků i partnerů.

TÉMATA

Podobné články

Doporučujeme

Další články