fb pixel Paul Thümmel: příběh legendárního agenta A-54 – G.cz
Vyhledávání

Paul Thümmel: příběh legendárního agenta A-54

Paul Thümmel
Zdroj: Václav Adamus - s dovolením autora fotografie

14. března 1939 odlétá Moravec a další zpravodajci před blížící se okupací i s archivy do emigrace. Měli štěstí, protože by určitě skončili v koncentračním táboře. Informaci o blížící se okupaci jim poskytl známý agent A-54. Pojďme se nyní podívat po stopách jeho životního příběhu.

Václav Adamus
Václav Adamus 3.1.2022, 14:51

Je 15. ledna 1902 a do saské rodiny z Neuhausenu se narodil chlapec, který skrytě ovlivní 2. světovou válku v Čechách více než kterýkoliv viditelný pohlavár. Má sladké povolání – stává se pekařem a cukrářem. Paul sám se o politiku zprvu nijak nezajímal, přivedl ho k ní až jeho otec, který se nemohl smířit s porážkou Německa. V roce 1924 zakládá v Neuhausenu NSDAP. Od té chvíle v dříve klidném městečku dochází k potyčkám a bitkám mezi nacisty a přívrženci sociální demokracie (komunisté v Neuhausenu nebyli). Paul Thümmel a jeho skupina také často chodí dělníky odposlouchávat v místní hospodě, a to metodou skutečně neotřelou – přes komín.

Nacistická revoluce v Neuhausenu

Hitlerův nástup k moci probíhal v Neuhausenu podobně jako v jiných menších německých městech. 9. března přijely náklaďáky s jednotkami SA. Ty začaly prohledávat vybrané domy. Při hledání marxistické literatury zatýkají sociálně demokratické politiky. Nedaleko městečka vzniká koncentrační tábor, kde jsou sociální demokraté a další potenciální nepřátelé Třetí říše. Tento tábor vede právě Paul Thümmel. Existuje řada svědectví, podle kterých Thümmel na prosby příbuzných z tábora mnoho osob propustil. Zde také začínají jeho pochybnosti o nacionálním socialismu.

Stín Thümmel

Paul Thümmel z Neuhausenu zmizel. Tedy zdánlivě, přes den ho zde již nikdo neviděl, pouze v noci. Přerušil také veškeré své sportovní a společenské aktivity. Místní se domnívají, že musí pracovat pro tajné služby. Jistí jsou si ovšem až po válce.

V roce 1933 začíná pracovat pro vojenskou rozvědku Abwehr v Drážďanech, a to na pozici hlavního důvěrníka. V pohraničí začíná budovat výzvědnou síť mezi sudetskými Němci.

Mostecký dopis

2. února 1936 se dostává do rukou rozvědčíka Františka Moravce (přednosta druhého oddělení hlavního štábu) dopis, který byl odeslán z Mostu. Obsah dopisu je vskutku bombastický – údaje o organizaci Abwehru, její síti na území Československa a metodách práce. Podmínky byly jasné a stručné – nikdy nezjistíte mou identitu, nikdy se nesejdeme na území ČSR. Zde začíná spolupráce Thümmela s československou rozvědkou, která s přestávkami trvala až do Thümmelovy smrti. Jeho zprávy byly vždy směsí pravdy a dezinformací, ale i tak měly pro rozvědku velkou váhu. Thümmel za své informace požaduje peníze, je tedy spolupracovníkem, jenž je motivován spíše penězi než idejemi. První informací, kterou předává, jsou jména spolupracovníků Abwehru na území ČSR. Po prověření těchto informací rozvědka zjišťuje, že jim Thümmel dal jména lidí, kteří už jsou většinou ve vězení. Co mělo svou váhu, byly informace o organizaci gestapa a Abwehru v Drážďanech. Agent dostává krycí jméno A-54. V roce 1937 porušuje své vlastní podmínky a schází se přímo s Moravcem na území ČSR. Zde podepisuje závazek o spolupráci a dostává příspěvek ve výši 3000 říšských marek a 200 Kčs. V roce 1938 podává informaci o tzv. mrtvých schránkách, ta se však ukáže býti opět směsicí pravdy a dezinformací. Po Mnichovské dohodě v září 1938 se A-54 podruhé odmlčí. Poslední zprávu (možná nejdůležitější) posílá až v únoru 1939. Varuje v ní před obsazením Československa.

Strmý pád rozvědčíka

Začátkem roku 1940 pojímá gestapo podezření, že unikají důležité informace z úřadovny pražského Abwehru. Důkazy se však najít nedařily a krom toho byly tyto dvě organizace v nacistickém aparátu známy svou vzájemnou řevnivostí. Počátkem roku 1941 gestapo objevilo vysílačku odboje, zvanou Sparta I. Na místě zadržují řadu dokumentů. Později jsou dány na prostudování drážďanskému Abwehru. Zjišťují, že autorem nemůže být nikdo jiný než Paul Thümmel. V říjnu 1941 je zatčen a vyslýchán gestapem, pro nedostatek důkazů jej však 25. listopadu propouštějí. Chystají na něj past v podobě falešné konspirační schůzky. A ptáček sedne na lep. V březnu je znovu zatčen, podroben výslechu, nyní už je materiálů proti němu nashromážděno dost. Hájí se tím, že se snažil ČSR dezinformovat, to ale neobstojí. Když je v roce 1944 Abwehr zrušen, je plně odhalena jeho vina (na základě převzetí všech dokumentů Abwehru gestapem) a je poslán do koncentračního tábora Terezín. V dubnu roku 1945 je zastřelen opilým SS-Mannem, jenž náhodně vybírá 40 vězňů, které hodlá zastřelit. A-54 je mezi nimi. Než přijde na řadu, stačí dát vzkaz pro rozvědčíka Moravce jednomu vězni. Tomu se podaří přežít, takže se vzkaz dochoval:

„Bylo mi opravdovým potěšením spolupracovat s československou zpravodajskou službou. Lituji, že to muselo takhle skončit. Utěšuji se vědomím, že naše práce snad nebyla marná.“

ZDROJE:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Abwehr

https://cs.wikipedia.org/wiki/František_Moravec_(generál)

MORAVEC, František. Špión, jemuž nevěřili. 1990

Československo ve zvláštních službách, 2001 (dokument ČT)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Paul_Thümmel

Podobné články

Doporučujeme

Další články