Otázka nové budovy pro Národní knihovnu byla opět otevřena PEN klubem: Blob zůstává ze hry

Obrázek uživatele redaktor
16.04.2019, 09:44

České centrum mezinárodního PEN klubu spisovatelů, Nadace Sekyra Foundation a Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových. Nečekané spojení respektovaných osobností mimo jiné znovu otevřelo otázku nové budovy Národní knihovny. "Blob" ve hře není.

Blob zůstává jako nereálný projekt

"Z mého pohledu jde o přirozené spojení určitého genia loci Werichovy vily a aktivit českého centra PEN klubu. Naše nadace poskytla prostory pro dlouhodobou spolupráci, mimo jiné pro sérii autorských čtení českých spisovatelů. Při vzájemných diskusích přišla řeč i na neřešené problémy Národní knihovny, které zanikly na pozadí sporů o takzvaný Kaplického Blob. Víme, že ten projekt je nereálný, ale reálné potřeby Národní knihovny nezmizely a možná je na čase je začít odpovědně řešit," říká předseda správní rady Nadace Medy a Jana Mládkových Jiří Pospíšil.

Spojení dvou významných nadací a PEN klubu vzniklo jako odezva sílící hlasy nejrůznějších forem radikalismu, zpochybňování základních demokratických principů a šíření obecné nesnášenlivosti.

"PEN klub sdružuje spisovatele, kteří přijali závazek zasazovat se ze všech sil napomáhat odstraňování rasové, třídní a národnostní nenávisti, usilovat o svobodu slova, respektování lidských práv a podporovat mír ve světě. V předvečer Druhé světové války v roce 1938 na sjezdu v Praze, ve chvíli ohrožení těchto základních hodnot, zazněl varovný hlas PEN klubu. Jestliže i dnes jsou u nás tyto hodnoty zpochybňovány je důležité, aby spisovatelé ve veřejné diskusi mohli své stanovisko vyjádřit tak, aby bylo slyšet. Podpora, kterou nadace Luďka Sekyry poskytuje PEN klubu, je oceněním historických zásluh této organizace a příspěvkem k tomu, aby svou roli mohla plnit i v současnosti," vysvětluje podstatu spolupráce člen správní rady Nadace Sekyra Foundation Daniel Kroupa.

Nadace Sekyra Foundation vznikla v loňském roce na podporu kritického a filozofického myšlení, morálního univerzalismu, liberálních hodnot a autonomie občanské společnosti. Zaměřuje se rovněž na podporu akademických institucí a vzdělávacích projektů, včetně vydávání děl významných myslitelů, která by se jen těžko dostávala mezi běžnou populaci. Spojení s PEN klubem je tak logické a vzájemně prospěšné.

"Je pro mě velkou ctí, že můžeme být generálním partnerem českého PEN klubu, jehož činnost jsem vždy obdivoval, a který nejednou významně ovlivnil dějiny naší země. U jeho zrodu stáli takové osobnosti jako Karel Čapek či T.G. Masaryk, působili v něm lidé jako Jaroslav Seifert, Václav Černý nebo Václav Havel a mezi jeho současnými členy nalézáme taková jména jako Ivan Klíma či Jiří Stránský, kteří jsou pro nás vzácným vzorem morální integrity a umělecké originality." Doplňuje Luděk Sekyra, zakladatel Nadace.

PEN klub ve Werichově vile

Autorská čtení ve Werichově, která se budou konat pravidelně každý měsíc tak otevírají spolupráci významných institucí a osobností.

"Zdá se mi, že se Penklubu blýská na dobré a lepší časy. V obklopení intelektuální elitou, která je zastoupena ve správní radě Nadace Sekyra Foundation, se nelze cítit jinak než nadějně. A když nás kromě toho nové strategické partnerství s Nadací vede do Werichovy vily, vzniká pro mne zcela snový trojúhelník, v němž by se mělo všem mým kolegům, členům Penklubu, výborně pracovat. Společenská role spisovatele bude touto spoluprací posílena a já se na to všechno těším," říká předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu Jiří Dědeček.

Jiří Pospíšil, jako lídr koaličního uskupení Spojené síly pro Prahu a předseda TOP 09, jehož radní Petr Hlaváček a Jan Chabr mají právě v gesci majetek a územní plánování a rozvoj přislíbil vážně otevřít otázku Národní knihovny na půdě pražského magistrátu.


Komentáře

Doporučeno pro vás