Oslava komunismu nebo svátek zamilovaných? Co že to vlastně slavíme na Prvního máje? – G.cz
Vyhledávání

Oslava komunismu nebo svátek zamilovaných? Co že to vlastně slavíme na Prvního máje?

Asi žádný státní svátek nevzbuzuje tak rozdílné reakce jako dnešní první květen. Někteří jím opovrhují, jelikož ho považují za připomínku minulého režimu, pro jiné je z téhož důvodu vzpomínkou na staré časy v průvodech s mávátky. Další pak První máj v duchu Karla Hynka Máchy považují za svátek zamilovaných a vyhledávají rozkvetlé třešně, aby se pod nimi políbili. Co to vlastně všechno v první květnový den oslavujeme?

Jan Palička
Jan Palička 1.5.2018, 08:49

První květen z pozice státního svátku a tedy i pracovního volna je populárním dnem, obzvlášť, pokud jako letos vyjde na den blízko víkendu, takže si z toho řada z nás za pomoci home office udělala takovou menší dovolenou. Na rozdíl od jiných státních svátků ale první máj budí značně rozporuplné reakce a zatímco jedni tento svátek zbožňují, jiní jen nemohou vystát. Problém je v tom, že na dnešní datum připadá hned několik svátků a tradic, které se v myslích lidí mísí, a tak vlastně nikdo pořádně neví, co má vlastně slavit.

Pošramocenou pověst prvnímu máji zajistili během minulého režimu komunisté. Od roku 1890 se v první květnový den slavil svátek práce, tedy oslava památky prvních dělnických hnutí, která pro pracující lid vybojovala práva, bez kterých by si dnes člověk nedovedl práci představit. Svátek práce se slavil již za první republiky, kdy pracující oslavovali zavedení minimální mzdy, maximální pracovní doby, zavedení pravidel pro bezpečnost a ochranu zdraví a zákaz dětské práce. Pro komunisty se svátek stal symbolem vzepření se proletariátu vůči nenáviděným kapitalistickým vykořisťovatelům. V podobě oslav pracujícího lidu se první máj dodnes slaví po celém světě, nutno nicméně poznamenat, že v postkomunistických zemích je vnímán mnohem negativněji.

Generace, která vyrostla s tím, že na prvního máje byli nuceni obléct nenáviděný pionýrský kroj a se stupidními fáborky a mávátky jít do průvodu a povinně vyřvávat o tom, jak kráčí kupředu levá, zpátky ni krok, se Sovětským svazem a nikdy jinak, pochopitelně na tento svátek nevzpomíná s radostí. Pro tyto lidi je první máj symbolem komunistického útlaku, nicméně pro mnohé z generace jejich rodičů, je naopak připomínkou starých dobrých časů. Ostatně důchodci, kteří zůstali komunismu věrni, se s představiteli KSČM schází u Křižíkovy fontány dodnes, nechybí ani ta mávátka, jen hesla na nich doznala drobných změn.

Odprostíme-li se od rozměru oslav práce a jejich zneužití komunismem, je první máj nejčastěji vnímán jako svátek zamilovaných. V Česku byl do této podoby zpopularizován hlavně romantickou básní Karla Hynka Máchy, jejíž děj se odehrává právě na pozdní večer, první máj - večerní máj, lásky čas. Nejen mladé dvojice vyhledávají rozkvetlou třešeň, pod kterou by se mohli políbit. V Praze tento rituál symbolicky probíhá na Petříně poblíž sochy právě Karla Hynka Máchy. Zajímavostí je i to, že mnozí z těch, kteří opovrhují svátkem práce jako komunistickým, slaví první máj jako svátek zamilovaných jako protest proti Valentýnu, tedy zavlečenému západnímu svátku, který tu "za našich mladých let" nebyl.

Původ prvomájových oslav je nicméně mnohem starší než z dob dělnických hnutí nebo časů Máchových. Na území dnešního Česka se dávno slavily pohanské svátky jako keltský Beltain nebo germánský svátek bohyně Walpurgy. Z těchto dob pochází i další populární česká tradice, kterou je pálení čarodějnic právě v předvečer prvního máje. Ona oběť ohněm měla o půlnoci před začátkem nového měsíce května zaručit na jaře hojnost sklizně, ale i plodnost žen. Z předkřesťanských dob pochází i tradice vztyčování májek, tedy osekaných stromů nahoře s věnci a pentlemi, které jsou chloubou celé vesnice. Naproti tomu největší potupou je, když májku v noci z prvního na druhého května muži z jiné vesnice ukradnou.

Ať už pro vás první máj znamená cokoliv, anebo třeba i neznamená vůbec nic, užijte si ho naplno jako den volna. Ve většině českých měst se naskýtá příležitost k mnoha aktivitám, kterými si můžete začátek nového měsíce zpestřit. Tak tedy, slovy starších generací: "Ať žije první máj!"

A tady se můžete přesvědčit o tom, že romantik Mácha dokázal být taky pěkný zvrhlík.

Podobné články

Doporučujeme

Další články