fb pixel Měl být zvýhodněn jako méně škodlivá alternativa. Teď se polovina českých kuřáků staví za rovné zatížení zahřívaného tabáku spotřební daní – G.cz
Vyhledávání

Měl být zvýhodněn jako méně škodlivá alternativa. Teď se polovina českých kuřáků staví za rovné zatížení zahřívaného tabáku spotřební daní

Zdroj: shutterstock.com

Květnový zákaz prodeje mentolových cigaret proměnil zvyklosti Čechů v užívání tabáku. Čtyři z deseti kuřáků tvrdí, že jejich spotřebu nová pravidla ovlivnila, a to především ve prospěch nových tabákových alternativ. Významným faktorem, který by mohl situaci ovlivnit, je chystané zvyšování spotřební daně právě u jedné z dominantních forem těchto výrobků - zahřívaného tabáku. Z průzkumu realizovaného agenturou Ipsos pro British American Tobacco vyplynulo, že téměř polovina kuřáků si myslí, že by spotřební daň měla být u zahřívaného tabáku stejná jako u cigaret, pouhá 1/3 respondentů podporuje jeho daňové zvýhodnění.

Redaktor
Redaktor 29.9.2020, 15:56

Jedním z důležitých aspektů popularity zahřívaného tabáku je v současné době fakt, že nejsou zatíženy spotřební daní do stejné míry jako klasické cigarety. Existují ale politické návrhy, které by úroveň zdanění u obou kategorií tabákových výrobků měly k sobě postupně přiblížit. Necelá polovina kuřáků by tento krok podpořila. 29 % naopak zastává názor, že tabákové alternativy poskytují záruky méně zdraví škodlivého užívání tabáku, a postavilo by se za to, aby byly i nadále daňově zvýhodněny. Mezi ty se řadí především kuřáci do 50 let, třetinovou podporu má mezi těmi s vysokoškolským vzděláním. Přibližně stejné daňové zatížení zahřívaného tabáku by podpořilo 48 % kuřaček, mezi muži nemá tento návrh zdaleka tak přesvědčivou oporu.

Na rozdíl od cigaret je zahřívaný tabák poměrně nový fenomén – na trh v České republice byl uveden teprve v roce 2017. Od té doby však dynamicky roste a letos je již každý desátý prodaný tabákový výrobek zahřívaný tabák. Dle tržních očekávání bude tento trend i nadále pokračovat, přičemž pro rok 2030 se předpokládá, že zahřívaný tabák bude představovat již celých 30 % trhu s tabákovými výrobky,“ uvedl Petr Mestančík, ředitel vnějších vztahů společnosti British American Tobacco.

Zahřívaný tabák je ve srovnání s cigaretami výrazně méně zdaněn - daňová sazba odpovídá zhruba čtvrtině daně z cigaret. Jen v loňském roce stát na tomto daňovém zvýhodnění zahřívaného tabáku tratil zhruba 2 mld. Kč, což mělo dokonce za následek pokles celkového inkasa spotřební daně z tabákových výrobků. Poslední odhady přitom naznačují, že v letošním roce bude tato ztráta činit již více než 4 mld. Kč. Pokud by nedošlo ke změně, tak ztráta v podobě nevybrané daně se v roce 2023 vyšplhá až na více než 8 mld. Kč,“ dodává Mestančík.

Průzkum se zabýval i nejnovějším trendem na poli tabákových alternativ – tzv. nikotinovými sáčky. Jasným lídrem v této kategorii jsou nikotinové sáčky LYFT, které v těchto týdnech mění jméno na globální značku VELO. Více než polovina respondentů udává, že o tomto produktu již slyšela, ale pouhých 17 % s ním má uživatelskou zkušenost. Větší podvědomí o nich mají ženy, ale paradoxně více zážitkových i pravidelných uživatelů bychom našli mezi muži. Obeznámeni s nimi jsou především respondenti do věku 30 let, přičemž po 50. roce života narůstá neznalost respondentů přes 50 %. Data nesměle naznačují, že nikotinové sáčky užívají spíše vysokoškoláci s tendencí k lehčí spotřebě. Tato čísla ovšem nezohledňují míru vyzkoušení ani opakovaného užívání.

Výzkumné šetření pro zadavatele British American Tobacco realizovala agentura Ipsos ve dnech 1. až 4. září 2020. Průzkumu se zúčastnilo celkem 1100 respondentů z celé České republiky. Sběr dat proběhnul na základě strukturovaného dotazníkového šetření, které sestávalo z pěti uzavřených otázek.

TÉMATA

Podobné články

Doporučujeme

Další články