Korunovační klenoty jsou po letech k veřejnému vidění: proč se jít podívat na korunu s trnem z Kristovy hlavy?

Mají mnoho věrných replik, ty pravé ale můžete vidět jen při zvláštních příležitostech - třeba když je sté výročí založení samostatného Československa. Kde se můžete podívat na jedinečné korunovací klenoty, co od nich čekat a jaký je jejich příběh?

Tři klenoty, dva panovníci

Jsou národní kulturní památkou a většinu času tráví za těžkými dveřmi na sedm zámků v Korunní komoře ve svatovítském chrámu, momentálně je ale můžou vidět i běžní smrtelníci. České korunovační klenoty jsou doslova pokladem a u příležitosti oslav100 let od vzniku samostatného Československa jsou od 16. do 23. ledna vystaveny zdarma ve Vladislavském sále. Stojí se na ně fronty a je tam pěkná zima, stojí to tedy vůbec za to?

Kompletní soubor klenotů zahrnuje mnohem víc než svatováclavskou korunu, jablko a žezlo. Patří do něj také korunovační plášť, štóla, pás, manipul a speciální pouzdra. Nejznámější jsou ale tři výše zmíněné kusy. Korunu nechal v roce 1346 vytvořit Karel IV., je sestavena ze čtyř dílů, jednotlivé pásy jsou původně ze zlatého opasku, který jako svatební dar zřejmě od svého bratra dostala Blanka z Valois, první Karlova manželka. Celkem se na královské ozdobě hlavy vyjímá skoro stovka drahých kamenů. Vrch koruny je doplněn křížkem, v němž je údajně zasazen trn z koruny Ježíše Krista. Karlu IV. jej věnoval francouzský král Jan II. Dobrý.

Pokud se vám zdá, že žezlo a jablko s korunou tak úplně neladí, zdá se vám to správně. Obojí vzniklo o několik století později, a to za vlády Ferdinanda I. Habsburského v letech 1527 a 1533. Obě poloviny zlatého jablka jsou hustě pokryty rytinami s motivy ze Starého zákona. Dohromady všechny tři klenoty váží něco málo přes 4 kilogramy. Patří k nim ještě korunovační plášť s hermelínovými doplňky, jež nechal zhotovit Ferdinand II. pro svou vlastní korunovaci českým králem. Jednou jedinkrát jej na sobě měla žena, a to císařovna Marie Terezie.

Klenoty jsou tentokrát vystaveny v nové vitríně, která na rozdíl od předchozí umožňuje dobře si je prohlédnout ze všech stran. Součástí výstavy jsou i další historické předměty, například památky spojené se sv. Václavem. Korunovační sada je k vidění po necelých dvou letech, naposledy ji bylo možné vidět na vlastní oči v květnu 2016, když jsme slavili 700 let od narození právě Karla IV.

A tady 6 důkazů, že Zeman je jen alter ego geniálního komika.


Komentáře