fb pixel Když se Jeruzalém vzdal britským jednotkám: Proklamace o vyhlášení válečného stavu byla obyvatelům města přečtena v šesti jazycích – G.cz
Vyhledávání

Když se Jeruzalém vzdal britským jednotkám: Proklamace o vyhlášení válečného stavu byla obyvatelům města přečtena v šesti jazycích

Zdroj: National Library of Israel ? - National Library of Israel, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27315265

Bylo ráno 9. prosince, psal se rok 1917 a první světová válka byla v plném proudu. Velká Válka přišla i k branám Svatého města, podobně jako to bylo v době křížových výprav, střet dvou světů. Poté, co se turecká vojska po jediném dni bojů odstěhovala z oblasti, nabídli představitelé Svatého města Jeruzaléma britským jednotkám klíče od města.

Jan Fiedler
Jan Fiedler 9.12.2023, 11:11

Vstup Britů do města

Britové pod vedením generála Edmunda Allenbyho, který přijel ze západní fronty v červnu předchozího roku, aby převzal velení v Egyptě, vstoupili do Svatého města o dva dny později. Vše však muselo proběhnout podle přísných pokynů z Londýna, jak nepůsobit neuctivě vůči městu, jeho obyvatelům a tradicím.

Allenby vstoupil do Jeruzaléma pěšky, a to záměrně. Událost měla být v kontrastu s okázalým vjezdem císaře Viléma na koni v roce 1898. Nad městem také nebyly vyvěšeny žádné spojenecké vlajky, zatímco muslimské indické jednotky z britské armády byly vyslány, aby střežily náboženskou památku Skalní dóm.

Proklamace

V proklamaci o vyhlášení válečného stavu, která byla obyvatelům města přečtena nahlas v angličtině, francouzštině, arabštině, hebrejštině, ruštině a řečtině, je Allenby ujistil, že okupační mocnost nebude Jeruzalému, jeho obyvatelům ani svatým místům dále škodit.

„Protože vaše město je s láskou považováno za město stoupenců tří velkých náboženství lidstva a jeho půda byla posvěcena modlitbami a poutěmi zástupů zbožných lidí, dávám vám na vědomí, že každá posvátná budova, památka, svaté místo, svatyně, tradiční místo, obdarování, zbožný odkaz nebo obvyklé místo modlitby bude udržováno a chráněno podle stávajících zvyklostí a přesvědčení těch, jejichž víře jsou posvátné.“

Kostelní zvony zněly světem

Znění kapitulace bylo následovné: „Vzhledem k závažnosti obléhání města a utrpení, které tato mírumilovná země snáší od vašich těžkých děl, a ze strachu, že tyto smrtící bomby zasáhnou svatá místa, jsme nuceni předat vám město prostřednictvím Husajna al-Husajního, starosty Jeruzaléma, v naději, že budete chránit Jeruzalém tak, jak jsme ho chránili více než pět set let.“ Dekret podepsal Izzat, jeruzalémský mutizarrif.

Kostelní zvony v Římě a Londýně se rozezněly na oslavu pokojného příjezdu Britů do Jeruzaléma. Allenbyho úspěch po četných zklamáních na západní frontě nadchl a inspiroval spojenecké příznivce všude na světě.

Zdroj: History, Wikipedia

Podobné články

Doporučujeme

Další články