fb pixel Kde jsou francouzští Židé aneb Kterak král Karel VI. nechal všechny Židy ze svého království vyhnat – G.cz
Vyhledávání

Kde jsou francouzští Židé aneb Kterak král Karel VI. nechal všechny Židy ze svého království vyhnat

Zdroj: Jean Fouquet - This file comes from Gallica Digital Library and is available under the digital ID btv1b10538041t/f990, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=208353

17. září roku 1394 nařídil francouzský král Karel VI. vypovězení všech Židů ze svého království. Tento příkaz, který byl vyvrcholením řady antisemitských příkazů francouzských panovníků, přežil monarchii a zůstává jedním z hlavních faktorů, které přispěly k tomu, že se k židovské národnosti hlásí jen nepatrné procento francouzské populace.

Jan Fiedler
Jan Fiedler 17.9.2023, 09:37

Židé ve Francii

Stejně jako většina evropských národů byla i Francie domovem Židů již od starověku. Stejně jako ve zbytku Evropy se i francouzští Židé často potýkali s diskriminací, utlačováním a pronásledováním.

Francouzští Židé již dříve trpěli například nevybíravým pálením svých náboženských textů, diskriminačními daněmi a dalšími daňovými opatřeními namířenými proti Židům. Byli také jakýmsi obětním beránkem v době epidemie černého moru, jenž jim byl přikládán za vinu, a několikrát došlo k pokusům o jejich vyhoštění z Francie.

Antisemitská Francie

Různá francouzská města nezávisle na sobě vyháněla své židovské obyvatelstvo v průběhu 13. a 14. století. V roce 1306 byli formálně vypovězeni ze země a vláda jim zabavila půdu, aby bylo toto rozhodnutí v roce 1315 odvoláno a Židé museli zaplatit za privilegium návratu do země.

Podle pravidel stanovených v roce 1315 bylo Židům nařízeno, aby veřejně nemluvili o svém náboženství, museli nosit odznak, který je identifikoval, a byli důrazně varováni před lichvářstvím, což bylo jedno z obvinění, které bylo Židům často vznášeno na základě rasistických stereotypů. Koruna byla tedy po určitou dobu spokojena se stavem, kdy Židé v zemi platí daně, ovšem v roce 1394 Karel VI. začal znovu náhle požadovat, aby všichni Židé ze země odešli.

Vyhoštění

Francouzští Židé dostali alespoň nějaký čas na to, aby prodali svůj majetek, než byli vyvedeni z francouzských zemí. Situace trvala až do roku 1700, kdy Židé prchající před násilím a diskriminací na východě přišli do Alsaska a Lotrinska, čímž se ve Francii opět objevilo větší množství židovské populace.

V předvečer Velké francouzské revoluce žilo ve Francii zhruba 40 000 Židů. V průběhu bouřlivých let, která následovala po roce 1789, nově „osvícené“ vlády postupně obnovily práva Židů na to žít ve Francii. I nadále však čelili diskriminaci a jejich počet byl později decimován během nacistické okupace Francie. Dnes žije ve Francii zhruba jedno procento Židů.

Zdroje: History, Wikipedia

Podobné články

Doporučujeme

Další články