fb pixel Jak čeští mystici bojovali proti Vůdci – G.cz
Vyhledávání

Jak čeští mystici bojovali proti Vůdci

Hitler s mandragorou (viz. článek) Erik Hanussen Jiří Arvéd Smíchovský Jiří Arvéd Smíchovský + DALŠÍ 1 FOTKA

Píše se tok 1940, Česko je pod nadvládou německé moci. Se vznikem protektorátu vzniká i český odboj, který bude vést s nacisty válku až do zdárného konce okupace. Proti nacistům se však vede i jiná válka, skrytá. Válka, kterou vedou čeští hermetici.

Václav Adamus
Václav Adamus 30.12.2021, 12:52

Nacisté a magie

Nacismus byl zcela protknut okultismem a pseudogermánskou mystikou. Sám Hitler byl, ještě než vstoupil do NSDAP, členem okultní organizace Thule. Ta užívala jako svůj symbol hákový kříž. Hitler měl také svého osobního jasnovidce, byl jím Erik Jan Hanussen. Jeho věštby se překvapivě skutečně vyplnily – prorokoval Hitlerovi, který byl v hlubokých depresích ze svých politických neúspěchů, úplný obrat během 2 týdnů. Což se nakonec také stalo. Podmínkou úspěchu bylo, aby měl Hitler stále u sebe kořen mandragory, který mu Hanussen dal, a který měl vykopat přímo v Hitlerově bydlišti. Příběh se může zdát smyšlený, v galerii však naleznete obrázek z okultního časopisu Ostara (který Hitler odbíral), kde je Hitler zobrazen právě s onou mandragorou. Hitler nechal Hanussena později zabít, věděl o něm příliš mnoho..

Mystický protektorát

Když se řekne česká okultní scéna za protektorátu, znamená to hlavně 2 jména: Jan Kefer a Jiří Arvéd Smíchovský. Dva mágové, dvě strany jedné mince – první praktikující bílou magii, druhý zaprodal svou duši ďáblu. Na jejich příběhy se později podíváme. Českou mystickou scénu reprezentoval i spolek Psyché, který vydával i stejnojmenný časopis. Zakladatelem tohoto spolku byl Karel Weinfurter, člověk, jenž jako první v Česku začal cvičit jógu. Mystika nezmizela z Česka ani po válce i přes tuhý komunistický režim. Pražské studium Barrandov bylo za komunismu plné lidí zabývajících se mystikou, obdobně jako za první republiky. Byli rozděleni na dva tábory, které se nesnášely (jak vzpomíná rabín Karel Sidon) – na okultisty a spiritisty.

Jan Kefer – bílý mág s laskavým srdcem

V lednu 1906 se v Novém Bydžově narodil geniální chlapec. Jeho otec byl obchodník německého původu, maminka Češka. Janův otec spáchal sebevraždu, a to kvůli podvodu svých obchodních společníků. Jan tedy vyrůstá pouze se svou matkou. Na gymnáziu v Praze se jeho učitelem stává známý křesťanský asketa a mystik Jaroslav Ovečka, zde se mladý Jan poprvé setkává s tajemnou naukou. Později studuje filozofii a hudební estetiku na Karlově univerzitě. Jan Kefer byl renesanční člověk v pravém slova smyslu, hovořil asi 12 jazyky. Jeho největší zálibou bylo projíždět se taxíkem jen tak Prahou. Jak už bylo řečeno, měl velikou šíři zájmů – v rámci mystiky obnovil 2000 let zapomenutou theurgii – magickou nauku o vyvolávání duchovních bytostí. On sám vynalezl obor astromagie – v podstatě jde o změnu horoskopu jedince, tedy i jeho osudu. Nejvíc ale asi proslul svou nabídkou prezidentu Benešovi v období tzv. mnichovské krize – chtěl být nápomocný v boji proti Hitlerovi pomocí magie. Byl však Benešem odmítnut, ale i přesto spolu s dalšími mágy vytvořili asi 3 útočné rituály proti vůdci Třetí říše. Jan Kefer se ovšem dostal do konfliktu s dr. Smíchovským – černým mágem, který spolupracoval s gestapem. A tady začíná Keferův konec, roku1941 byl zatknut gestapem – měl být přinucen pracovat v Hitlerově astrologické kanceláři. Jeho smrt dodnes vyvolává otazníky. Při jednom výslechu zemřel, ovšem jeho tělo neneslo žádné známky mučení – proč taky, nacisté jej chtěli získat na svou stranu. Všech 20 lidí, kteří se podíleli na Keferově zatčení, bylo za zpackanou operaci posláno na ruskou frontu.

Jiří Arvéd Smíchovský

Narodil se 1. května 1898 do patricijské rodiny. Jeho rodina dokonce dostala audienci u papeže a malý Arvéd s ním měl promluvit pár slov. Stejně jako Jan Kefer byl Jiří nesmírně inteligentní, ovládal plynně 8 jazyků a byl až fetišistickým sběratelem knih. Od mládí se zajímal o hermetismus a kabalu, byl také přesvědčeným fašistou a členem Národní obce fašistické. Za druhé republiky se Arvéd hlásil již k německé národnosti, později zcela otevřeně kolaboroval. Účastní se útoku na Vinohradskou synagogu, aby se zmocnil kabalistických spisů. Stává se spolupracovníkem SD a gestapa. Jeho nadřízený je nechvalně známý Walter Jacobi. Smíchovský měl například napsat odborné stanovisko k možnostem využití magie pro válečné účely. Jeho hlavní činností však bylo donášení, a to často i z nízkých pohnutek, kdy se mu někdo znelíbil ve vinárně. Po roce 1945 mu byla jeho kolaborace dokázana, ihned začal spolupracovat s nově vzniklou StB. Umírá ve vězení roku 1951, kde si sám na sobě provede obřízku. Proslýchá se, že jej uhodil dozorce, načež se Smíchovský pomalu dusil 2 dny, poté měl mít úplně zčernalý obličej. Jiní říkali, že to byl důkaz, že si jej odnesl ďábel.

ZDROJE:

Stopy, fakta, tajemství: Mágové proti Hitlerovi (Stanislav Motl, rozhlas. pořad)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Theurgie

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kefer

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Arvéd_Smíchovský

Podobné články

Doporučujeme

Další články