fb pixel Gorbačove, strhněte tu zeď! aneb Jak Ronald Reagan v Berlíně vyzval sovětského vůdce k prolomení bariéry mezi Východem a Západem – G.cz
Vyhledávání

Gorbačove, strhněte tu zeď! aneb Jak Ronald Reagan v Berlíně vyzval sovětského vůdce k prolomení bariéry mezi Východem a Západem

Zdroj: Reagan White House Photographs, 1/20/1981 - 1/20/1989Collection: White House Photographic Collection, 1/20/1981 - 1/20/1989 - https://catalog.archives.gov/id/75855513, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=95466841

Je tomu 35 let ode dne, kdy americký prezident Ronald Reagan v jednom ze svých nejslavnějších projevů z dob studené války vyzval sovětského vůdce Michaila Gorbačova, aby strhl Berlínskou zeď, tehdejší symbol izolované východní totality a represivní komunistické éry v rozděleném Německu. Projev byl nejen výzvou ze strany Spojených států amerických ke snížení intenzity zbrojení a napětí v rámci studené války, ale rovněž předznamenal jeden z největších historických milníků minulého století.

Jan Fiedler
Jan Fiedler 12.6.2022, 09:02

Rozdělení Německa

V roce 1945, po porážce nacistického Německa ve druhé světové válce, byl Berlín (stejně jako Německo) rozdělen na čtyři okupační zóny, přičemž Američané, Britové a Francouzi ovládali západní oblast, zatímco Sověti získali moc ve východní části. V květnu roku 1949 se pak tři západní sekce spojily do jedné jako Spolková republika Německo (Západní Německo) a v říjnu téhož roku byla jako protipól založena Německá demokratická republika (Východní Německo).

Roku 1952 pak byla hranice mezi oběma zeměmi uzavřena a v následujícím roce začalo docházet k pronásledování a stíhání východních Němců, kteří se pokoušeli svou zemi opustit bez povolení. Situace vyvrcholila v srpnu roku 1961, kdy byla východoněmeckou vládou postavena Berlínská zeď kopírující hranici mezi oběma částmi města, aby tím zabránila svým občanům v útěku na Západ.

Reaganův projev

Je totiž známou skutečností, že mezi rokem 1949 a vznikem Berlínské zdi uprchlo z východního Německa na Západ odhadem více než 2,5 milionu obyvatel, kteří se již s represivními životními podmínkami na Východě nechtěli nebo nemohli ztotožňovat.

V roce 1987 pak s Berlínskou zdí v zádech prohlásil americký prezident Ronald Reagan směrem k davu v Západním Berlíně toto: „Existuje jedno gesto, které mohou Sověti učinit, a které by bylo neklamné a které by dramaticky pokročilo ve věci svobody a míru.“

Poté důrazně vyzval svůj sovětský protějšek: „Generální tajemníku Gorbačove, pokud hledáte mír – pokud hledáte prosperitu pro Sovětský svaz a východní Evropu – pokud hledáte liberalizaci: přijďte sem, k této (Braniborské) bráně. Pane Gorbačove, otevřete tuto bránu. Pane Gorbačove, strhněte tu zeď!“ Reagan posléze požádal Gorbačova, aby se Spojenými státy zahájil seriózní jednání o snížení intenzity zbrojení.

Zkáza Berlínské zdi

Mnoho posluchačů tehdy považovalo Reaganův projev za explicitní výzvu směrem ke Gorbačovovi, aby obnovil jednání o snížení počtu jaderných zbraní. Projev byl také jakýmsi symbolem toho, že navzdory prohlášením sovětského vůdce o novém vztahu se Západem chtěly Spojené státy americké přijmout opatření ke snížení napětí studené války.

Projev však ve skutečnosti ještě předznamenal jeden z historických milníků. O dva roky později, 9. listopadu roku 1989, totiž skutečně došlo k prolomení nechvalně známé bariéry v Berlíně, na což navázalo i oficiální sjednocení Německa 3. října roku 1990.

Sovětský vůdce Michail Gorbačov, který byl v úřadu od roku 1985, odstoupil ze svého postu v roce 1991. Ronald Reagan, jenž byl prezidentem dvě funkční období v letech 1981 až 1989, zemřel 5. června roku 2004 v úctyhodném věku 93 let.

Zdroje: History, iRozhlas, Wikipedia

Podobné články

Doporučujeme

Další články