fb pixel George Gamow a teorie velkého třesku: Na všeobecně uznávanou teorii o vzniku vesmíru se zpočátku nahlíželo skrz prsty – G.cz
Vyhledávání

George Gamow a teorie velkého třesku: Na všeobecně uznávanou teorii o vzniku vesmíru se zpočátku nahlíželo skrz prsty

Zdroj: Tempshill - Self-made JPEG version of original TIFF image from NASA WMAP website, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1143792

George Gamow, jeden z nejvýznamnějších kosmologů 20. století, je jedním z prvních, kdo přišel s teorií o rozpínavém vesmíru, jenž vznikl z počáteční a stále trvající exploze. Gamow již ve 40. letech minulého století předpověděl, že je celý vesmír rovnoměrně vyplněn mikrovlnným zářením, které je pozůstatkem a důkazem zmíněného prvotního výbuchu. Na teorii se zpočátku nahlíželo skrz prsty. Britský astronom Fred Hoyle kategoricky Gamowovu teorii odmítl a udělil jí posměšný název velký třesk, anglicky Big bang. Teorie však byla v 60. letech potvrzena a paradoxně začala být označována právě znevažujícím Hoyleovým názvem.

Jan Fiedler
Jan Fiedler 19.8.2021, 13:30

Big bang

Velký třesk je v současnosti oficiální fyzikální teorií o vzniku vesmíru, ke které se přiklání drtivá většina vědecké komunity. Skutečností ovšem je, že veškeré teorie o vzniku vesmíru částečně balancují na hranici spekulací, neboť je nelze se stoprocentní jistotou podložit pevnými důkazy.

Na základě určitých fyzikálních jevů, vlastností vesmíru a různorodých pozorování se však lze alespoň domnívat. Teorie velkého třesku předpokládá, že vesmír byl na počátku „všeho“ zkoncentrován v nekonečně husté singularitě. Vesmír v této podobě disponoval obrovskou hustotou a teplotou, načež se začínal rozpínat. Velký třesk pak označuje počátek onoho rozpínání, které je často připodobňováno k explozi.

Pochopitelně se nabízí kvantum otázek. Pokud považujeme prostor a čas za dimenzionální rozměry spojené s vesmírem, „v čem“ se tedy nacházela zmíněná singularita? Do čeho se vesmír rozpíná? Jak došlo k explozi a proč zrovna v ten daný okamžik? I přes tyto a mnohé další otázky se jedná o všeobecně přijímanou kosmologickou teorii o vzniku a vývoji vesmíru.

George Gamow

Jak uvádí web Britannica, jedním z prvních, kdo přišel s teorií velkého třesku, byl americký fyzik George Gamow. Narodil se 4. března roku 1904 v ruské Oděse, kde také získal základy fyzikálního vzdělání. V roce 1926 dostudoval Fakultu fyziky a matematiky na Leningradské (Petrohradské) státní univerzitě, odkud se v roce 1928 přesunul na univerzitu v Göttingenu.

Již v té době projevoval veliké nadání, když se mu ještě téhož roku podařilo objasnit mechanismus alfa rozpadu – jako částice alfa se označuje jádro helia. V letech 1931 až 1933 pracoval v leningradském fyzikálním ústavu, účastnil se také fyzikálního kongresu v Bruselu. V roce 1934 emigroval do Spojených států amerických, kde až do roku 1956 přednášel na George Washington University. Poté přešel na University of Colorado. Ve své vědecké kariéře se věnoval atomové a jaderné fyzice, kvantové mechanice, astrofyzice a kosmologii.

Na poli vědy je George Gamow skutečně uznávanou kapacitou a renomovaným vědcem. Věnoval se totiž mimo jiné také biologii, přičemž v 50. letech významně přispěl k vysvětlení genetických mechanismů v buňce. Stal se členem American Physical Society a v roce 1956 obdržel cenu Kalingy. Svými poznatky o vzniku a vývoji vesmíru navázal na práci Georgese Edouarda Lemaîtreho, který je často považován za „otce“ teorie velkého třesku.

Počáteční exploze jako zdroj vesmíru

Gamow ve 40. letech teoreticky předpověděl existenci chladného mikrovlnného záření, které rovnoměrně vyplňuje celý vesmír. Toto mikrovlnné záření označil za pozůstatek prvotního výbuchu, čímž podpořil teorii rozpínavého vesmíru s počáteční explozí. Jednalo se o protikladnou teorii k teorii stacionárního vesmíru. Gamow řekl, že „náš vesmír je vlastně obrovskou explozí, která pokračuje dodnes“. Tehdy ještě teorie nenesla název velký třesk (anglicky Big bang). Gamowovu teorii jako „velký třesk“ posměšně označil jeho odpůrce Fred Hoyle.

Tehdy se značnému množství vědců, stejně jako Fredu Hoyleovi, zdála teorie absurdní. Roku 1965 byla však potvrzena americkými astronomy a paradoxně začala být označována oním posměšným Hoyleovým názvem. George Gamow tak v pomyslném souboji s Hoylem vyhrál a teorie velkého třesku se stala všeobecně uznávanou teorií o vzniku vesmíru. A to přesto, že na ni zpočátku bylo nahlíženo skrz prsty, což dokazuje i původně znevažující název „Big bang“. George Gamow zemřel 19. srpna roku 1968 ve věku 64 let v americkém Coloradu.

Podobné články

Doporučujeme

Další články