FOTO #6: Zvířata, kterým hrozí vyhynutí – G.cz
Chudinak šikanovaná latimérie podivná. Wikipedia