fb pixel Zavraždění carské rodiny | G.cz
Car Mikuláš II. Alexandroviš s rodinou v roce 1913. Boasson and Eggler St. Petersburg Nevsky 24. - http://forum.alexanderpalace.orgState Historical Museum (SHM)s Fotos, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3302435