fb pixel FOTO #6: Všeobecná mobilizace ze září 1938 – G.cz
Když se pak navíc Polsko přidalo se svými požadavky na postoupení části československého území, ocitla se republika rázem v naprostém obklíčení. A když navíc i Rumuni odmítli poskytnout průchod do Československa spřáteleným vojskům Sovětského svazu, ocitla se naše vojska v dosti nepříjemné situaci. public domain