fb pixel FOTO #7: Všeobecná mobilizace ze září 1938 – G.cz
Byť se chtěl celý národ bránit, nemohl se v žádném případě spolehnout na pomoc zvnějšku. Navíc bylo Čechoslovákům oznámeno, že v případě vypuknutí války bude Československo pro svou neústupnost označeno za hlavního viníka. Když pak navíc Hitler ustoupil a došlo k dalšímu jednání se zástupci Británie a Francie, bylo jasné, že spojenci dají přednost obětování kusu Československa před krvavou válkou. Mnichovská dohoda zpečetila osud národa a oddálila válku o další rok. By Bundesarchiv, Bild 183-R69173 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5368502