FOTO #4: Vlastníci – G.cz
Předěmte mschůze je odprodej společných půdních prostor za účelem využití peněz k renovaci domu v haraijním stavu. CinemArt