fb pixel FOTO #6: Vidíš měsíc, Danieli – G.cz
Do něj je zakomponována i postava vyjednavače Arthura, který sehrál zásadní roli při zajišťování Danielova propuštění. Nordisk Film Denmark