fb pixel FOTO #7: Vesmírná stanice Mir – G.cz
Nakonec byl Mir 23. března 2001 poslán nad Tichomoří, kde shořel v atmosféře. By Reuters - http://www.satobs.org/image/mir_reentry.jpg(http://www.satobs.org/mir.html), Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=21673374