FOTO #5: Veselé konce veselých diktátorů – G.cz
Tohle je rumunský komunistický diktátor Nicolae Ceaușescu jen pár sekund před svou popravou s páskou na očích. Na Vánoce 1989 v zemi vládly protistátní postoje a Ceaușescu se pokusil se svou ženou utéct ze země. Zajala je armáda. Proběhl rychlý soud a bez možnosti odvolání je oba vyvlekli na dvůr, kde je zastřelili automatickými zbraněmi. Jednalo se rychle, protože panovala obava, že by se přívrženci režimu mohli pokusit diktátora osvobodit. „Kdyby někdo vpadl do místnosti, měl jsem za úkol zastřelit Nicolae i jeho ženu i během soudu,“ řekl později voják, který hlídal během procesu u dveří. „I kdybych měl ohrozit lidi okolo.“ YouTube.com - Blue Global