FOTO #4: Vánoční stromeček - symbol Vánoc – G.cz
Právě na veřejných prostranství se první vánoční stromky objevovaly. Lidem se to ale zalíbilo natolik, že se nechali inspirovat a ve skromném příbytku si začali zdobit větvičky. Na vůbec nejstarší zmínku o ozdobeném vánočním stromku se můžeme podívat do brémské kroniky. Právě v severoněmeckých Brémách mohli lidé v roce 1570 obdivovat vánoční stromek poprvé. EOM