fb pixel Válka ve Vietnamu a protesty proti ní | G.cz
Protest ve Washingtonu v říjnu 1967. Nápis zní: "GET THE HELLicopters OUT OF VIETNAM". Wikipedia