FOTO #3: Válka ve Vietnamu a protesty proti ní – G.cz
Protesty se nekonaly jen v USA, ale v dalších zemích, které se ve Vietnamu zapojily vojensky. Například v Austrálii. Snímek z Melbourne. Wikipedia