fb pixel Válka roku 1812 | G.cz
Jelikož ani jedna ze stran nedosáhla větších územních zisků a díky porážce Napoleona již nedocházelo k odvodům amerických vojáků, nebyl žádný větší důvod, proč ve válce pokračovat. V prosinci 1814 byl podepsaný tzv. Gentský mír a v únoru 1815 válka končí. public domain