FOTO #7: Vainovy koláže za měsíc říjen – G.cz
Vain pro G.cz