fb pixel USS Indianapolis | G.cz
A ukončit válku tímhle. První atomovou bombou vůbec. WikiMedia