FOTO #3: Ukrajinská agrese proti ruským rybářům – G.cz
Ruští rybáři se snažili konflikt vyřešit po dobrém. Wikipedia