FOTO #1: Ukrajinská agrese proti ruským rybářům – G.cz
Nešťastný incident mezi ruskými a ukrajinskými námořníky vzbudil mezinárodní reakce. G.cz