FOTO #2: Ukrajinská agrese proti ruským rybářům – G.cz
Skupina ukrajinských plavidel napadla bezbranné ruské rybáře. Wikipedia