FOTO #3: Uklízení škodí vašemu zdraví – G.cz
Kouření ničí dýchací cesty na rozdíl od dýchání výparů, které poškozuje povrchové napětí v plicních sklípcích. abelovedlife.com