fb pixel FOTO #5: Tycho Brahe a jeho záhadná smrt – G.cz
Překreslený Braheho náhrobek v Týnském chrámu. Legenda na náhrobku je latinsky a v překladu zní: „Léta Páně 1601 dne 24. října zemřel jasný a štědrý pán Tycho Brahe, pán z Knudstrupu atd., správce uranienborský atd., rádce svatého císařského majestátu. Jeho kosti zde odpočívají.“ Jak ale Brahe zemřel? Podle legendy mu prasknul močový měchýř přímo při hostině u císaře, později ale v jeho ostatcích našli vědci rtuť. Rudolf trónörökös ő cs. és kir. Fensége, József főherczeg ő cs. és kir. Fensége, Fülöp Szász-Koburg-Gothai herczeg ő Fensége – Az Osztrák-Magyar Monarchia Irásban és Képben, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11098182