FOTO #5: Svěrákovy nejlepší filmy – G.cz
Od 11. května se navíc otevřou školy, takže bude možné za určitých hygienických podmínek probíhání vyučování důležitých předmětů k maturitním zkoušce nebo přijímacím zkouškám na střední a vysokou školu. Ve školách budou fungovat studijní skupiny v počtu maximálně 15 lidí. Lucerna film - Alfa