fb pixel Staroměstský orloj | G.cz
Vyobrazení stroje z roku 1866. Hlavní stroj, stroj bicí a stroj pro pohyb apoštolů. Vzadu lze vidět Božkův chronometr. Public domain, to Commons by Karel K..(Original text: Privat Archiv), https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10228883