FOTO #6: Stalinův pomník – G.cz
Podzemní prostory pod pomníkem. wikipedia