FOTO #6: Smrt nacistických prominentů – G.cz
Dobrovolnou smrt po boku manžela si zvolila i Marta Goebbels. By Bundesarchiv, Bild 183-R22014 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5436380