FOTO #2: Smrt nacistických prominentů – G.cz
Dnes je to 75 let, kdy se zastřelil Adolf Hitler. By Bundesarchiv, Bild 183-H1216-0500-002 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29083180