fb pixel FOTO #2: Rychlé šípy – G.cz
V prvním vydání prvního příběhu Rychlých šípů byli Černí jezdci mnohem hrozivější. Přestože hráli v prvních deseti dílech v podstatě stejně významnou roli jako naše banda klaďasů, pro komiks se vžil název Rychlé šípy velice rychle. public domain