FOTO #3: Retro galerie Windows 95 – G.cz
Windows 95 zpřístupnil počítače prostému lidu